Číselník TYP_KU

ČíselníkTYP_KU
NázevTyp KU
ZdrojČíselníky DS
Aktualizace4.4.2017 9:42:25
Klíč(e)KLIC
Počet vět33
Sada201720
Sada změna201720
Verze NČLP02.56.01
Verze DS04.14.01
Platnost od1.4.2017
Platnost do30.6.2017


KLICDRUH_KUN55POPISSB_KU_OSB_KU_ZDMKU_OKU_ZKU_AOKU_AZIDKUIDSUBPLATI_ODPLATI_DOPORADI
AMB.VYSAMBULANTambulantní vyšetření - žádosti a zprávyžádost o ambulantní vyšetření / zpráva o ambulantním vyšetření (návštěva ambulance / ordinace) - obecná bez další specifikace typu a bez vložených speciálních bloků.1112012-07-01000100
H.DEKURZHOSPITALdekurzDekurz - denní záznam o průběhu nemoci během hospitalizace.112012-07-01000240
H.DOPORHOSPITALdoporučení k hospitalizacidoporučení k hospitalizaci - žádost o hospitalizaci112013-01-01000200
H.EPIKRIZHOSPITALepikrízaEpikríza - shrnutí nemoci a současného stavu pacienta během hospitalizace s odhadem vývoje a plánovaným postupem (za dosavadní hospitalizaci nebo její část).112012-07-01000250
H.ODMZ.LEKHOSPITALodmítnutí hosp. ze strany lékaře, další doporučeníDoporučení k hospitalizaci bylo odmítnuto ze strany lékaře (kliniky), zpráva obsahuje informace týkající se důvodů k odmítnutí včetně dalšího doporučení.112013-01-01000220
H.ODMZ.PACHOSPITALodmítnutí hospitalizace ze strany pacienta (revers)Doporučení k hospitalizaci bylo odmítnuto ze strany pacienta, zpráva obsahuje informace týkající se odmítnutí.112013-01-01000210
H.PRIJZHOSPITALpříjmová hospitalizační zprávaZpráva příjmová strukturovaná dle závazných doporučení.112012-07-01000230
H.PROPPREDBZHOSPITALpropouštěcí zpráva předběžnápropouštěcí zpráva předběžná (fakultativní, využívaná zejména pediatry, určená např. k předání rodičům proti podpisu aj.; obsahem se blíží propouštěcí zprávě, ale má některé odlišnosti dané místní úpravou)112012-07-01000270
H.PROPZHOSPITALpropouštěcí (překladová) zprávaPropouštěcí (překladová) zpráva. Je strukturovaná dle závazných doporučení. Slouží i jako překladová.112012-07-01000280
H.PRUBZHOSPITALprůběžná zpráva z hospitalizaceprůběžná zpráva z hospitalizace vyžádaná například pro: zaměstnavatele, školu, odbor sociální péče, soud aj.1112012-07-01000260
KARD.EKGODBVYSEKG vyšetřeníECG1112013-01-01000800
KONZKONZILKonzilium (obecně)Konzilium obecně - komu je určena plyne z příjmového místa pm. Dourčení objednávky je uvedeno v typkuspeclok a v text_zadosti, kde může být i podrobný popis. Slouží k zaslání žádosti o konzilium prostřednictvím ku_o a ke sdělení zprávy konziliáře prostře1112012-07-01000600
LAB.ODBER.LABLABORVYSOdběr materiálu v laboratoři a laboratorní vyšetřeníSlouží k zaslání objednávky požadované palety vyšetření prostřednictvím ku_o (současně s ku_o_lab) společně s žádostí o realizaci odběru potřebného materiálu v laboratoři, kam se pacient dostaví. Objednávce přiděluje objednávající idku, do dat_du ze zadáku_o_lab112013-12-01000410
LAB.ODBER.LUZKOLABORVYSOdběr materiálu u lůžka pacienta a laboratorní vyšetřeíSlouží k zaslání objednávky požadované palety vyšetření prostřednictvím ku_o (současně s ku_o_lab) společně s žádostí o realizaci odběru potřebného materiálu u lůžka pacienta, k němuž se odběrový pracovník dostaví. Objednávce přiděluje objednávající idkuku_o_lab112013-12-01000420
LAB.PRED.POPISLABORVYSPředání výsledků (zprávy) expertovi za účelem popisuPředání výsledků (zprávy) expertovi za účelem popisu (klinické interpretaci - hodnocení). Slouží pouze vnitřní potřebě laboratoře. Řeší se podobně jako v případě konzilia - zasílá se objednávka ku_o, k níž je v ku_prilohy připojen výčet zpráv ku_z (fazesku_o_labku_z_lab111112017-04-01000450
LAB.PRED.REFLABORVYSPředání určených vyšetření referenční laboratoři.Předání určených vyšetření referenční laboratoři. Referenční laboratoř zajišťuje konfirmaci výsledků stanovených laboratoří žadatele. Slouží pouze vnitřní potřebě laboratoří.ku_o_labku_z_lab1111112014-07-01000445
LAB.PRED.SMLUVLABORVYSPředání části objednávky smluvní laboratořiPředání části objednávky smluvní laboratoři. Smluvní laboratoř realizuje tu část objednávky, kterou nezpracovává odesílající laboratoř (vztah je smluvně ošetřen). Obdrží jenom tyto vybrané požadavky. Slouží vnitřní potřebě laboratoří (viz norma ČSN EN ISku_o_labku_z_lab1111112014-07-01000430
LAB.VYSLABORVYSLaboratorní vyšetření obecně (formalizovaně)Slouží k zaslání objednávky prostřednictvím ku_o (společně s ku_o_lab) a ke sdělení zprávy vyšetření prostřednictvím ku_z (společně s ku_z_lab). Materiál odebírá objednávající a zasílá laboratoři.ku_o_labku_z_lab111112012-07-01000400
NEUR.EEGODBVYSEEG vyšetření1112013-01-01000700
NEUR.EMGODBVYSEMG vyšetření1112013-01-01000710
RDG.ANGIORDGVYSAngiografieAngiografieXA1112017-04-01000500
RDG.CTRDGVYSCT vyšetřeníCT vyšetřeníCT1112017-04-01000510
RDG.MAMORDGVYSMamografieMamografieMG1112017-04-01000520
RDG.MRRDGVYSMagnetická rezonaceMagnetická rezonaceMR1112017-04-01000530
RDG.PETCTRDGVYSPET/CTPozitronová emisní tomografie - CTPT1112017-04-01000540
RDG.PETMRRDGVYSPET/MRPozitronová emisní tomografie - MRPT1112017-04-01000542
RDG.RTGRDGVYSRTG vyšetřeníRTG vyšetřeníku_o_rdgku_z_rdgCR1112012-07-01000550
RDG.SONORDGVYSSonografické vyšetřeníSonografické vyšetřeníUS1112017-04-01000560
RDG.TERMORDGVYSTermografické vyšetřeníTermografické vyšetření1112017-04-01000570
SOUPIS.ZPRAVSPECOBJSoupis seznamu zprávSoupis objednávek a zpráv. Slouží k zaslání žádosti o soupis zpráv z databáze. Žádost je vztažena vždy jen k jednomu pacientovi, z jehož bloku ip je volán tento blok ku.ku_o_soupisku_z_soupis1112015-04-01009100
VYPIS.ZPRAVSPECOBJVýpis objednávek a zpráv (kopie)Výpis objednávek a zpráv (kopie). Slouží k zaslání žádosti o výpis zpráv (kopii) z databáze. Žádost je vztažena vždy jen k jednomu pacientovi, z jehož bloku ip je volán tento blok ku.ku_o_vypis1112013-01-01009000
ZZS.AVIZOZZSAvízo zdravotnické záchranné službySlouží k zaslání informace, že posádka ZZS s pacientem míří do působiště adresáta (nemocnice). Avízo je provozní informace, u které se nepředpokládá vložení do zdravotní dokumentace pacienta (mnohdy pacient není ani identifikován). Řeší se prostřednictví112017-04-01000855
ZZS.VYJEZDZZSVýjezd zdravotnické záchranné službyVýjezd zdravotnické záchranné služby. Slouží k zaslání formuláře „Záznam o výjezdu“, který bez vyžádání zasílá záchranná služba cílovému zdravotnickému zařízení (nemocnici). Řeší se prostřednictvím ku_z, bez předchozí objednávky prostřednictvím ku_o.112014-07-01000850

Obsah v XML