OSN-SAbstraktOSN-E

Metody odměrné analýzy založené na tvorbě komplexních sloučenin jsou souhrnně nazývány komplexometrické titrace. Produktem komplexometrické titrace je termodynamicky stálá, ale kineticky labilní sloučenina. Reakce chelatonů s kovovými ionty jsou základem odměrného stanovení kovů ve vodných roztocích, tzv. chelatometrie. Naproti tomu merkurimetrie je zvláštním případem  komplexotvorných reakcí, kdy jde o stanovení ligandu titrací odměrným roztokem kovového iontu.

 

OSN-SSouvisející informaceOSN-E

·      href="JVAAS.htm">Základní laboratorní techniky

·      Titrace

·      Titrace merkurimetrická

KEY-Sodměrná analýzaKEY-E, KEY-Skomplexotvorná titraceKEY-E, KEY-SchelatometrieKEY-E, KEY-SindikátoryKEY-E

 

OSN-STextOSN-E

 

Komplexotvorná, chelatometrická titrace

Metody odměrné analýzy založené na tvorbě komplexních sloučenin jsou souhrnně nazývány komplexometrické titrace. Produktem komplexometrické titrace je termodynamicky stálá, ale kineticky labilní sloučenina. Komplexy vytvářejí s mnoha kovy některá organická polydonorová činidla, nazývaná chelatony, např. kyselina ethylenaminotetraoctová (EDTA). Reakce chelatonů s kovovými ionty jsou základem odměrného stanovení kovů ve vodných roztocích, tzv. chelatometrie. Naproti tomu merkurimetrie je zvláštním případem komplexotvorných reakcí, kdy jde o stanovení ligandu titrací odměrným roztokem kovového iontu, takže na rozdíl od chelatometrických metod koncentrace volného kovového iontu při určování stoupá. Nadbytek kovu se zjišťuje pomocí indikátorů, které s volným iontem reagují za vzniku sraženin nebo rozpustných barevných sloučenin.

 

Chelatometrie

Nejpoužívanějším chelatometrickým činidlem je dvojsodná sůl kyseliny ethylendiaminotetraoctové (Na2H2Y). Anion (H2Y)2- reaguje s kovovými ionty podle obecného schématu:

 

(H2Y)2- + Mm+ ↔ (MY)(m - 4)+ + 2 H+ ,       m = 1 až 4.

 

Je zřejmé, že komplexotvorné rovnováhy jsou ovlivňovány koncentrací vodíkových iontů (je regulována prostředím pufru). Při stanovení troj- a čtyřmocných iontů, které snadno hydrolyzují se někdy přidávají maskovací činidla, která zabraňují vyloučení sraženin.

 

Indikace bodu ekvivalence:

1.Kovové indikátory - vizuelní:

 

1-a) jednobarevné - samy nejsou zbarveny, ale reagují s volnými kovovými ionty za vzniku barevných sloučenin (např. thiokyanatan jako indikátor při stanovení železitých iontů)

 

1-b) metalochromní - organická barviva, ve vodném roztoku disociují a v závislosti na pH poskytují zbarvené ionty schopné vytvářet s volnými kovovými ionty v roztoku barevné komplexy (např. murexid, eriochromová čerň T, xylenová oranž).

 

2.Potenciometrická indikace s použitím rtuťové elektrody druhého druhu (do roztoku, do kterého zasahuje rtuťová elektroda, se přidá malé množství chelatonátu rtuťnatého).

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Jaroslava Vávrová