Laktát

LaktátP_Laktát

Laktát (P; látková konc. [mmol/l] *)
Laktát (P; látková konc. [mmol/l] abs. spektrofotometrie)
Laktát (P; látková konc. [mmol/l] abs. spektrofot. kin.)
Laktát (P; látková konc. [mmol/l] spektrofotom. reflexní)

B_Laktát

Laktát (B; látková konc. [mmol/l] *)
Laktát (B; látková konc. [mmol/l] abs. spektrofot. kin.)

U_Laktát

Laktát (U; látková konc. [µmol/l] *)
Laktát (U; látková konc. [µmol/l] abs. spektrofot. kin.)
Laktát (U; látková konc. [µmol/l] chromatografie-GC/MS)

CSF_Laktát

Laktát (Csf.; látková konc. [mmol/l] *)
Laktát (Csf.; látková konc. [mmol/l] abs. spektrofotometrie)
Laktát (Csf.; látková konc. [mmol/l] abs. spektrofot. kin.)

PLF_Laktát

Laktát (Pleurální tekutina; látková konc. [mmol/l] *)
Laktát (Pleurální tekutina; látková konc. [mmol/l] abs. spektrofot. kin.)

PRF_Laktát

Laktát (Periton. tekutina; látková konc. [mmol/l] *)
Laktát (Periton. tekutina; látková konc. [mmol/l] abs. spektrofot. kin.)

UNSF_Laktát

Laktát (Nesp. tekutina; látková konc. [mmol/l] *)
Laktát (Nesp. tekutina; látková konc. [mmol/l] abs. spektrofot. kin.)

UNSFP_Laktát

Laktát (Nesp.tekut.(Punkce); látková konc. [mmol/l] *)
Laktát (Nesp.tekut.(Punkce); látková konc. [mmol/l] abs. spektrofot. kin.)


Laktát (P; látková konc. [mmol/l] *)

Systém: P
Komponenta: Laktát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: *
Klíč: 02279
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,10 - 0,50 - 5,00 - 100,00
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast - NaF + EDTA
Pokyny k odběru vzorku:
Při odběru nepoužívat kompresi manžetou. Pokud je manžeta použita, odebrat krev až 2 minuty po uvolnění. Odběr žilní nebo arteriální krve. Transport v chladu (na ledové tříšti). Zabránit hemolýze. POZOR - odběrová nádobka obsahuje jedovatý fluorid sodný!
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 15 min při doporučené teplotě 4°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Separace plazmy do 15 minut od odběru, stanovení do 2 hodin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 h
2 - 8 °C: 1 d
-20 °C: 6 týdenText abstraktu ke komponentě
Laktát (kyselina mléčná) patří mezi hydroxykyseliny. Laktát vzniká redukcí pyruvátu za katalýzy laktátdehydrogenázy, tato reakce je poslední krok tzv. svalové glykolýzy. Pyruvát může být zpět oxidován na laktát za katalýzy stejného enzymu. Laktát cirkulující v krvi je produktem anaerobního metabolismu glukózy, a proto je významným markerem oxygenace tkání.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
1R 99R 0,1 0,2 0,35 0,5 2,2 5 10 15 mmol/l

Viz též:
Laktát
P
*
Látková koncentraceLaktát (P; látková konc. [mmol/l] abs. spektrofotometrie)

Systém: P
Komponenta: Laktát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 11243
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,10 - 0,50 - 5,00 - 100,00
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast - NaF + EDTA
Pokyny k odběru vzorku:
Při odběru nepoužívat kompresi manžetou. Pokud je manžeta použita, odebrat krev až 2 minuty po uvolnění. Odběr žilní nebo arteriální krve. Transport v chladu (na ledové tříšti). Zabránit hemolýze. POZOR - odběrová nádobka obsahuje jedovatý fluorid sodný!
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 15 min při doporučené teplotě 4°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Separace plazmy do 15 minut od odběru, stanovení do 2 hodin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 h
2 - 8 °C: 1 d
-20 °C: 6 týdenText abstraktu ke komponentě
Laktát (kyselina mléčná) patří mezi hydroxykyseliny. Laktát vzniká redukcí pyruvátu za katalýzy laktátdehydrogenázy, tato reakce je poslední krok tzv. svalové glykolýzy. Pyruvát může být zpět oxidován na laktát za katalýzy stejného enzymu. Laktát cirkulující v krvi je produktem anaerobního metabolismu glukózy, a proto je významným markerem oxygenace tkání.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
1R 99R 0,1 0,2 0,35 0,5 2,2 5 10 15 mmol/l

Viz též:
Laktát
P
Absorpční spektrofotometrie
Látková koncentraceLaktát (P; látková konc. [mmol/l] abs. spektrofot. kin.)

Systém: P
Komponenta: Laktát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Absorpční spektrofotom. kinet.
Klíč: 02280
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,10 - 0,50 - 5,00 - 100,00
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast - NaF + EDTA
Pokyny k odběru vzorku:
Při odběru nepoužívat kompresi manžetou. Pokud je manžeta použita, odebrat krev až 2 minuty po uvolnění. Odběr žilní nebo arteriální krve. Transport v chladu (na ledové tříšti). Zabránit hemolýze. POZOR - odběrová nádobka obsahuje jedovatý fluorid sodný!
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 15 min při doporučené teplotě 4°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Separace plazmy do 15 minut od odběru, stanovení do 2 hodin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 h
2 - 8 °C: 1 d
-20 °C: 6 týdenText abstraktu ke komponentě
Laktát (kyselina mléčná) patří mezi hydroxykyseliny. Laktát vzniká redukcí pyruvátu za katalýzy laktátdehydrogenázy, tato reakce je poslední krok tzv. svalové glykolýzy. Pyruvát může být zpět oxidován na laktát za katalýzy stejného enzymu. Laktát cirkulující v krvi je produktem anaerobního metabolismu glukózy, a proto je významným markerem oxygenace tkání.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
1R 99R 0,1 0,2 0,35 0,5 2,2 5 10 15 mmol/l

Viz též:
Laktát
P
Absorpční spektrofotom. kinet.
Látková koncentraceLaktát (P; látková konc. [mmol/l] spektrofotom. reflexní)

Systém: P
Komponenta: Laktát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Spektrofotometrie reflexní
Klíč: 03936
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,10 - 0,50 - 5,00 - 100,00
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast - NaF + EDTA
Pokyny k odběru vzorku:
Při odběru nepoužívat kompresi manžetou. Pokud je manžeta použita, odebrat krev až 2 minuty po uvolnění. Odběr žilní nebo arteriální krve. Transport v chladu (na ledové tříšti). Zabránit hemolýze. POZOR - odběrová nádobka obsahuje jedovatý fluorid sodný!
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 15 min při doporučené teplotě 4°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Separace plazmy do 15 minut od odběru, stanovení do 2 hodin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 h
2 - 8 °C: 1 d
-20 °C: 6 týdenText abstraktu ke komponentě
Laktát (kyselina mléčná) patří mezi hydroxykyseliny. Laktát vzniká redukcí pyruvátu za katalýzy laktátdehydrogenázy, tato reakce je poslední krok tzv. svalové glykolýzy. Pyruvát může být zpět oxidován na laktát za katalýzy stejného enzymu. Laktát cirkulující v krvi je produktem anaerobního metabolismu glukózy, a proto je významným markerem oxygenace tkání.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
1R 99R 0,1 0,2 0,35 0,5 2,2 5 10 15 mmol/l

Viz též:
Laktát
P
Spektrofotometrie reflexní
Látková koncentraceLaktát (B; látková konc. [mmol/l] *)

Systém: B
Komponenta: Laktát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: *
Klíč: 02275
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,10 - 0,50 - 5,00 - 100,00
MTV: X, BP
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Poznámka:
Položka je vyhrazena pouze pro měření koncentrace laktátu v hemolyzátu krve (koncentrace odvozena ze součtu plazmatického a buněčného obsahu laktátu).

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Laktát (kyselina mléčná) patří mezi hydroxykyseliny. Laktát vzniká redukcí pyruvátu za katalýzy laktátdehydrogenázy, tato reakce je poslední krok tzv. svalové glykolýzy. Pyruvát může být zpět oxidován na laktát za katalýzy stejného enzymu. Laktát cirkulující v krvi je produktem anaerobního metabolismu glukózy, a proto je významným markerem oxygenace tkání.

Referenční meze

Viz též:
Laktát
B
*
Látková koncentraceLaktát (B; látková konc. [mmol/l] abs. spektrofot. kin.)

Systém: B
Komponenta: Laktát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Absorpční spektrofotom. kinet.
Klíč: 02276
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,10 - 0,50 - 5,00 - 100,00
MTV: X, BP
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Poznámka:
Položka je vyhrazena pouze pro měření koncentrace laktátu v hemolyzátu krve (koncentrace odvozena ze součtu plazmatického a buněčného obsahu laktátu).

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Laktát (kyselina mléčná) patří mezi hydroxykyseliny. Laktát vzniká redukcí pyruvátu za katalýzy laktátdehydrogenázy, tato reakce je poslední krok tzv. svalové glykolýzy. Pyruvát může být zpět oxidován na laktát za katalýzy stejného enzymu. Laktát cirkulující v krvi je produktem anaerobního metabolismu glukózy, a proto je významným markerem oxygenace tkání.

Referenční meze

Viz též:
Laktát
B
Absorpční spektrofotom. kinet.
Látková koncentraceLaktát (U; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: U
Komponenta: Laktát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 08829
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 10000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Poznámka:
Škála není vytvořena, jedná se o pomocnou položku, která je součástí jiné výsledné položky.

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Může být součástí vyšetření spektra organických kyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
2 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Laktát (kyselina mléčná) patří mezi hydroxykyseliny. Laktát vzniká redukcí pyruvátu za katalýzy laktátdehydrogenázy, tato reakce je poslední krok tzv. svalové glykolýzy. Pyruvát může být zpět oxidován na laktát za katalýzy stejného enzymu. Laktát cirkulující v krvi je produktem anaerobního metabolismu glukózy, a proto je významným markerem oxygenace tkání.

Referenční meze

Viz též:
Laktát
U
*
Látková koncentraceLaktát (U; látková konc. [µmol/l] abs. spektrofot. kin.)

Systém: U
Komponenta: Laktát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Absorpční spektrofotom. kinet.
Klíč: 08830
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 10000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Poznámka:
Škála není vytvořena, jedná se o pomocnou položku, která je součástí jiné výsledné položky.

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Může být součástí vyšetření spektra organických kyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
2 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Laktát (kyselina mléčná) patří mezi hydroxykyseliny. Laktát vzniká redukcí pyruvátu za katalýzy laktátdehydrogenázy, tato reakce je poslední krok tzv. svalové glykolýzy. Pyruvát může být zpět oxidován na laktát za katalýzy stejného enzymu. Laktát cirkulující v krvi je produktem anaerobního metabolismu glukózy, a proto je významným markerem oxygenace tkání.

Referenční meze

Viz též:
Laktát
U
Absorpční spektrofotom. kinet.
Látková koncentraceLaktát (U; látková konc. [µmol/l] chromatografie-GC/MS)

Systém: U
Komponenta: Laktát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-GC/MS
Klíč: 08831
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 10000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Poznámka:
Škála není vytvořena, jedná se o pomocnou položku, která je součástí jiné výsledné položky.

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Může být součástí vyšetření spektra organických kyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
2 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Laktát (kyselina mléčná) patří mezi hydroxykyseliny. Laktát vzniká redukcí pyruvátu za katalýzy laktátdehydrogenázy, tato reakce je poslední krok tzv. svalové glykolýzy. Pyruvát může být zpět oxidován na laktát za katalýzy stejného enzymu. Laktát cirkulující v krvi je produktem anaerobního metabolismu glukózy, a proto je významným markerem oxygenace tkání.

Referenční meze

Viz též:
Laktát
U
Chromatografie-GC/MS
Látková koncentraceLaktát (Csf.; látková konc. [mmol/l] *)

Systém: Likvor
Komponenta: Laktát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: *
Klíč: 02277
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,001 - 0,01 - 1,000 - 10,000
MTV: X, CSF
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Likvor
Odběr do: Polystyrén bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr do zkumavek bez úpravy nebo s EDTA (pro současné stanovení buněčných elementů), do 1 hodiny od odběru nechladit, mezi 1 - 3 hodinami transport v lázni s tajícím ledem.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 3 h při doporučené teplotě 0°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 h
2 - 8 °C: 1 d
-20 °C: 6 týdenText abstraktu ke komponentě
Laktát (kyselina mléčná) patří mezi hydroxykyseliny. Laktát vzniká redukcí pyruvátu za katalýzy laktátdehydrogenázy, tato reakce je poslední krok tzv. svalové glykolýzy. Pyruvát může být zpět oxidován na laktát za katalýzy stejného enzymu. Laktát cirkulující v krvi je produktem anaerobního metabolismu glukózy, a proto je významným markerem oxygenace tkání.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
15R 99R 1,1 2,2 mmol/l

Viz též:
Laktát
Likvor
*
Látková koncentraceLaktát (Csf.; látková konc. [mmol/l] abs. spektrofotometrie)

Systém: Likvor
Komponenta: Laktát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 11242
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,001 - 0,01 - 1,000 - 10,000
MTV: X, CSF
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Likvor
Odběr do: Polystyrén bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr do zkumavek bez úpravy nebo s EDTA (pro současné stanovení buněčných elementů), do 1 hodiny od odběru nechladit, mezi 1 - 3 hodinami transport v lázni s tajícím ledem.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 3 h při doporučené teplotě 0°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 h
2 - 8 °C: 1 d
-20 °C: 6 týdenText abstraktu ke komponentě
Laktát (kyselina mléčná) patří mezi hydroxykyseliny. Laktát vzniká redukcí pyruvátu za katalýzy laktátdehydrogenázy, tato reakce je poslední krok tzv. svalové glykolýzy. Pyruvát může být zpět oxidován na laktát za katalýzy stejného enzymu. Laktát cirkulující v krvi je produktem anaerobního metabolismu glukózy, a proto je významným markerem oxygenace tkání.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
10R 99R 1,20 2,10 mmol/l

Viz též:
Laktát
Likvor
Absorpční spektrofotometrie
Látková koncentraceLaktát (Csf.; látková konc. [mmol/l] abs. spektrofot. kin.)

Systém: Likvor
Komponenta: Laktát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Absorpční spektrofotom. kinet.
Klíč: 02278
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,001 - 0,01 - 1,000 - 10,000
MTV: X, CSF
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Likvor
Odběr do: Polystyrén bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr do zkumavek bez úpravy nebo s EDTA (pro současné stanovení buněčných elementů), do 1 hodiny od odběru nechladit, mezi 1 - 3 hodinami transport v lázni s tajícím ledem.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 3 h při doporučené teplotě 0°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 h
2 - 8 °C: 1 d
-20 °C: 6 týdenText abstraktu ke komponentě
Laktát (kyselina mléčná) patří mezi hydroxykyseliny. Laktát vzniká redukcí pyruvátu za katalýzy laktátdehydrogenázy, tato reakce je poslední krok tzv. svalové glykolýzy. Pyruvát může být zpět oxidován na laktát za katalýzy stejného enzymu. Laktát cirkulující v krvi je produktem anaerobního metabolismu glukózy, a proto je významným markerem oxygenace tkání.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
15R 99R 1,1 2,2 mmol/l

Viz též:
Laktát
Likvor
Absorpční spektrofotom. kinet.
Látková koncentraceLaktát (Pleurální tekutina; látková konc. [mmol/l] *)

Systém: Pleurální tekutina
Komponenta: Laktát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: *
Klíč: 11244
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,10 - 0,50 - 5,00 - 100,00
MTV: X
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Pleurální tekutina
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Laktát (kyselina mléčná) patří mezi hydroxykyseliny. Laktát vzniká redukcí pyruvátu za katalýzy laktátdehydrogenázy, tato reakce je poslední krok tzv. svalové glykolýzy. Pyruvát může být zpět oxidován na laktát za katalýzy stejného enzymu. Laktát cirkulující v krvi je produktem anaerobního metabolismu glukózy, a proto je významným markerem oxygenace tkání.

Referenční meze

Viz též:
Laktát
Pleurální tekutina
*
Látková koncentraceLaktát (Pleurální tekutina; látková konc. [mmol/l] abs. spektrofot. kin.)

Systém: Pleurální tekutina
Komponenta: Laktát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Absorpční spektrofotom. kinet.
Klíč: 08163
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,10 - 0,50 - 5,00 - 100,00
MTV: X
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Pleurální tekutina
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Laktát (kyselina mléčná) patří mezi hydroxykyseliny. Laktát vzniká redukcí pyruvátu za katalýzy laktátdehydrogenázy, tato reakce je poslední krok tzv. svalové glykolýzy. Pyruvát může být zpět oxidován na laktát za katalýzy stejného enzymu. Laktát cirkulující v krvi je produktem anaerobního metabolismu glukózy, a proto je významným markerem oxygenace tkání.

Referenční meze

Viz též:
Laktát
Pleurální tekutina
Absorpční spektrofotom. kinet.
Látková koncentraceLaktát (Periton. tekutina; látková konc. [mmol/l] *)

Systém: Peritoneální tekutina
Komponenta: Laktát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: *
Klíč: 08164
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,10 - 0,50 - 5,00 - 100,00
MTV: X
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Peritoneální tekutina
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Laktát (kyselina mléčná) patří mezi hydroxykyseliny. Laktát vzniká redukcí pyruvátu za katalýzy laktátdehydrogenázy, tato reakce je poslední krok tzv. svalové glykolýzy. Pyruvát může být zpět oxidován na laktát za katalýzy stejného enzymu. Laktát cirkulující v krvi je produktem anaerobního metabolismu glukózy, a proto je významným markerem oxygenace tkání.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
15R 99R 1,1 2,3 mmol/l

Viz též:
Laktát
Peritoneální tekutina
*
Látková koncentraceLaktát (Periton. tekutina; látková konc. [mmol/l] abs. spektrofot. kin.)

Systém: Peritoneální tekutina
Komponenta: Laktát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Absorpční spektrofotom. kinet.
Klíč: 08165
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,10 - 0,50 - 5,00 - 100,00
MTV: X
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Peritoneální tekutina
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Laktát (kyselina mléčná) patří mezi hydroxykyseliny. Laktát vzniká redukcí pyruvátu za katalýzy laktátdehydrogenázy, tato reakce je poslední krok tzv. svalové glykolýzy. Pyruvát může být zpět oxidován na laktát za katalýzy stejného enzymu. Laktát cirkulující v krvi je produktem anaerobního metabolismu glukózy, a proto je významným markerem oxygenace tkání.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
15R 99R 1,1 2,3 mmol/l

Viz též:
Laktát
Peritoneální tekutina
Absorpční spektrofotom. kinet.
Látková koncentraceLaktát (Nesp. tekutina; látková konc. [mmol/l] *)

Systém: Nespecifikovaná tekutina
Komponenta: Laktát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: *
Klíč: 05261
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,10 - 0,50 - 5,00 - 100,00
MTV: X
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná (typ získání nesdělen)
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Laktát (kyselina mléčná) patří mezi hydroxykyseliny. Laktát vzniká redukcí pyruvátu za katalýzy laktátdehydrogenázy, tato reakce je poslední krok tzv. svalové glykolýzy. Pyruvát může být zpět oxidován na laktát za katalýzy stejného enzymu. Laktát cirkulující v krvi je produktem anaerobního metabolismu glukózy, a proto je významným markerem oxygenace tkání.

Referenční meze

Viz též:
Laktát
Nespecifikovaná tekutina
*
Látková koncentraceLaktát (Nesp. tekutina; látková konc. [mmol/l] abs. spektrofot. kin.)

Systém: Nespecifikovaná tekutina
Komponenta: Laktát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Absorpční spektrofotom. kinet.
Klíč: 05262
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,10 - 0,50 - 5,00 - 100,00
MTV: X
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná (typ získání nesdělen)
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Laktát (kyselina mléčná) patří mezi hydroxykyseliny. Laktát vzniká redukcí pyruvátu za katalýzy laktátdehydrogenázy, tato reakce je poslední krok tzv. svalové glykolýzy. Pyruvát může být zpět oxidován na laktát za katalýzy stejného enzymu. Laktát cirkulující v krvi je produktem anaerobního metabolismu glukózy, a proto je významným markerem oxygenace tkání.

Referenční meze

Viz též:
Laktát
Nespecifikovaná tekutina
Absorpční spektrofotom. kinet.
Látková koncentraceLaktát (Nesp.tekut.(Punkce); látková konc. [mmol/l] *)

Systém: Nespecif. tekutina(Punkce)
Komponenta: Laktát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: *
Klíč: 05021
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,10 - 0,50 - 5,00 - 100,00
MTV: X
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná punkcí
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Laktát (kyselina mléčná) patří mezi hydroxykyseliny. Laktát vzniká redukcí pyruvátu za katalýzy laktátdehydrogenázy, tato reakce je poslední krok tzv. svalové glykolýzy. Pyruvát může být zpět oxidován na laktát za katalýzy stejného enzymu. Laktát cirkulující v krvi je produktem anaerobního metabolismu glukózy, a proto je významným markerem oxygenace tkání.

Referenční meze

Viz též:
Laktát
Nespecif. tekutina(Punkce)
*
Látková koncentraceLaktát (Nesp.tekut.(Punkce); látková konc. [mmol/l] abs. spektrofot. kin.)

Systém: Nespecif. tekutina(Punkce)
Komponenta: Laktát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Absorpční spektrofotom. kinet.
Klíč: 05022
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,10 - 0,50 - 5,00 - 100,00
MTV: X
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná punkcí
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Laktát (kyselina mléčná) patří mezi hydroxykyseliny. Laktát vzniká redukcí pyruvátu za katalýzy laktátdehydrogenázy, tato reakce je poslední krok tzv. svalové glykolýzy. Pyruvát může být zpět oxidován na laktát za katalýzy stejného enzymu. Laktát cirkulující v krvi je produktem anaerobního metabolismu glukózy, a proto je významným markerem oxygenace tkání.

Referenční meze

Viz též:
Laktát
Nespecif. tekutina(Punkce)
Absorpční spektrofotom. kinet.
Látková koncentrace