OSN-SAbstraktOSN-E

Využití stanovení fenobarbitalu v plazmě pro monitorování efektivity antiepileptické terapie. Toxické a terapeutické meze.

 

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

Fenobarbital

 

OSN-SPatofyziologické mechanismy ovlivňující koncentraciOSN-E

 

OSN-STerapeutické mezeOSN-E

Dospělí, děti:        9 -  129          µmol/l, tj.   2 -  30          mg/l (LG316)

                         43 -    86          µmol/l, tj.   0 -  20          mg/l (Buchtal)

                        172 - 474           µmol/l, tj. 40 -110           mg/l (Buchtal - Lennox)

                          65 - 172           µmol/l, tj. 15 -  40           mg/l (Abbott)

                          86 - 172           µmol/l, tj. 20 -  40           mg/l (LG213)

 

Děti                    65 - 129           µmol/l, tj. 15 -  30           mg/l (LG213)

 

OSN-SPřímé následky abnormálních koncentracíOSN-E

Nystagmus, vertigo, ataxie, letargie, bezvědomí, u dětí iritabilita a hyperaktivita.

 

OSN-SToxické mezeOSN-E

Údaje se značně liší, toxické projevy se mohou objevit při hladinách 73 (zřídka i 17) až 388 µmol/l, fatální při hladinách 194 (zřídka i 17) až 517 µmol/l.

 

OSN-SOmezení stanoveníOSN-E

Současné léčba dalšími antiepileptiky. Současná léčba chloramfenikolem, antipsychotiky, acetazolamidem a fenytoinem. Současné podávání valproátu inhibuje metabolismus (parahydroxylaci) a dávky fenobarbitalu by se měly snížit.

 

OSN-SPoužití pro klinické účelyOSN-E

Odběr: srážlivá krev, lze použít plazmu

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

mg/l      * 4,307             = µmol/l

µmol/l   * 0,2322             = mg/l

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Antonín Jabor