OSN-SAbstraktOSN-E

Tobramycin - aminoglykosid působící na Gram-negativní bakterie s úzkým terapeutickým oknem, s nefrotoxickými a ototoxickými účinky.

 

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

Tobramycin v plazmě

 

OSN-SStrukturaOSN-E

vzorec:C18- H37- N5 - O9

molekulová hmotnost: 467,52

 

OSN-SFarmakokinetikaOSN-E

Špatně se absorbuje po podání p.o., ale rychle se absorbuje po intramuskulární injekci. Do devadesáti procent podané látky je vyloučeno močí v nezměněné formě během 24 hodin, z toho většina se vyloučí během prvních šesti hodin. Akumuluje se ve tkáních a může být detekován v séru a moči několik dnů po ukončení léčby. Metabolity nejsou známé.

 

Čas k dosažení peaku a steady state: steady state je dosažen u dospělých jedinců mladších třiceti let za dvě a půl až patnáct hodin při opakovaném podávání, u dospělých nad třicet let za sedm a půl až sedmdesát hodin při opakovaném podávání. U dětí je steady state dosažen za dvě a půl až dvanáct a půl hodiny při chronickém podávání, u novorozenců za deset až čtyřicetpět hodin při chronickém podávání. Peak v plazmě dosažen za jednu hodinu při podání i.m.

 

Obvyklé dávkování: 3 až 5 mg na kg denně, podává se parenterálně.

Počáteční dávka

- Dospělí                       1 až 2 mg/kg

- Děti                             1 až 2 mg/kg

- Novorozenci               2 až 2,5 mg/kg

 

Udržovací dávky

- Dospělí                       4 až 8 mg/kg a den

- Děti                             4 až 12 mg/kg a den

- Novorozenci               2 až 7,5 mg/kg a den

OSN-SDistribuční objemOSN-E

přibližně 0,3 l/kg

u dětí 0,22 l/kg

 

OSN-SBiologický poločasOSN-E

Přibližně dvě až tři hodiny, z toho u dospělých mladších třiceti let 0,5 až 3 hodiny, u starších třiceti let 1,5 až 15 hodin. U dětí 0,5 až 2,5 hodiny, u novorozenců 2 až 9 hodin. Poločas eliminace se zvyšuje u renálního selhání.

 

OSN-SVazba na proteinyOSN-E

Do 10 procent.

 

OSN-SClearanceOSN-E

Plazmatická clearence  je kolem  1,5  ml  * minuta-1 * kg-1

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Antonín Jabor