OSN-SAbstraktOSN-E

Plazmu lze jako systém použít v konceptu terminologie a nomenklatury IUPAC a IFCC v tom případě, kdy se stanovují jednotlivé součásti, vlastnosti nebo funkce této tělesné tekutiny. Biologickým materiálem, který je předmětem vyšetřování, je v tomto případě krev odebraná s přísadou protisrážlivého činidla za účelem získání plazmy. Podrobnější údaje o systému krev uvádí samostatné heslo.

 

OSN-SAnatomické hlediskoOSN-E

Extracelulární, intravaskulární tělesná tekutina. Plazma tvoří nekorpuskulární část krve. Hmotnostní podíl krve na celkové tělesné hmotnosti je asi 8 % u dospělých, plazma tvoří asi 5 %.

 

OSN-SFyzikální, chemické a morfologické hledisko a vlastnostiOSN-E

Koncentrace iontů v plazmě je nižší, než koncentrace iontů v plazmatické vodě vzhledem k tomu, že ionty se vyskytují pouze ve vodné fázi plazmy, které obsahuje také makromolekuly (proteiny a lipidy). Plazmatická voda představuje asi 93 % plazmatického objemu. Hodnota je odvozena z hmotnostní koncentrace vody, která za normálních okolností představuje 0,93 kg/l (Jabor, 1999).

 

Průměrné koncentrace některých komponent v plazmě (mmol/l) a v plazmatické vodě (mmol/l):

 

 

Koncentrace v plazmě

(mmol/l)

Koncentrace v plazmatické vodě

(mmol/l)

Na+

142

152,7

K+

4,0

4,3

Cl-

103

110,8

Ca++

1,25

1,35

HCO3-

28

30,1

 

OSN-SPříprava pacienta, odběr, konzervace, stabilita, transportOSN-E

Odběr krve (žilní, arteriální nebo kapilární) s použitím protisrážlivého činidla. Údaje uvedeny u příslušných odběrů krve.

 

OSN-SZískání a stabilita vzorku pro analýzuOSN-E

Podle povahy analytu a analytického procesu.

 

OSN-SLátky a procesy ovlivňující systémOSN-E

Požadavky na zkrácení turnaround time vedou laboratoře k nahrazování dosud nejrozšířenějšího vyšetřovaného materiálu - séra - jiným, rychleji dostupným materiálem. Jsou k tomu v podstatě dvě cesty: používat akcelerátorů srážení krve nebo využívat plazmu. Plazma se ukazuje jako vhodnější u nemocných s poruchami koagulace nebo při léčbě antikoagulancii, kde běžně používané akcelerátory srážení nejsou dostatečně účinné. Využití plazmy je v intenzívní medicíně spojeno s  problémem volby vhodné protisrážlivé látky a má svá úskalí (Farrance, 1989). Bližší údaje uvádějí kapitoly o preanalytické fázi.

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

Jabor, A.: Voda, ionty a modelování poruch vnitřního prostředí. STAPRO, s.r.o., Pardubice 1999. ISBN 80-238-3381-2.

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Antonín Jabor

.