OSN-SAbstraktOSN-E

Sérum lze jako systém použít v konceptu terminologie a nomenklatury IUPAC a IFCC v tom případě, kdy se stanovují jednotlivé součásti, vlastnosti nebo funkce této tělesné tekutiny. Biologickým materiálem, který je předmětem vyšetřování, je v tomto případě krev odebraná bez přísady protisrážlivého činidla za účelem získání séra. Podrobnější údaje o systému krev uvádí samostatné heslo.

 

OSN-SAnatomické hlediskoOSN-E

Sérum je nekorpuskulární artefakt vzniklý odstraněním pevných součástí krve po proběhnutí procesu koagulace in vitro.

 

 

OSN-SFyzikální, chemické a morfologické hledisko a vlastnostiOSN-E

Řada analytů má odlišnou koncentraci v plazmě a séru:

 

Vyšší koncentrace v plazmě než v séru:

     kalcium            (0.9%)

     Cl                    (0.2%)

     LD                   (2.7%)

     protein              (4.0%)

 

Není rozdíl mezi plazmou a sérem:

     bilirubin

     cholesterol

     kreatinin

 

Nižší koncentrace v plazmě než v séru:

     albumin                 (1.3%)

     ALP                      (1.6%)

     AST                      (0.9%)

     HCO3-                  (1.8%)

     CK                        (2.1%)

     glukóza                 (5.1%)

     P                          (7.0%)

     K                          (8.4%)

     Na                        (0.1%)

     urea                      (0.6%)

     urát                       (0.2%)

 

OSN-SPříprava pacienta, odběr, konzervace, stabilita, transportOSN-E

Odlišné koncentrace analytů jsou při poloze vleže, vstoje a vsedě, řada analytů vykazuje denní nebo sezónní cykly, různé analyty jsou v séru různě stabilní. Podrobnosti jsou uvedeny u jednotlivých analytů.

 

OSN-SZískání a stabilita vzorku pro analýzuOSN-E

Uvedeny u jednotlivých analytů.

 

OSN-SLátky a procesy ovlivňující systémOSN-E

Uvedeny u jednotlivých analytů.

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

V Národním číselníku laboratorních položek (NČLP) se důsledně dává přednost plazmě jako systému z toho důvodu, že sérum in vivo neexistuje. Protože se ale sérum využívá pro většinu analytů a stanovení v plazmě může vykazovat určitá specifika vzhledem k obsahu antikoagulačního činidla, jsou definice laboratorních položek v NČLP uvedeny pro plazmu i sérum všude, kde je to možné.

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Antonín Jabor.