OSN-SAbstraktOSN-E

Vitamin D je hormon, nejde o skutečný vitamin. Chemicky jde o v tucích rozpustné secosteroidy. Organismus získává vitamin D jednak potravou, jednak z vlastní produkce pod vlivem UV záření (o délce 230 - 313) v kůži. Každodenní expozice slunečnímu záření v délce 15 minut stačí pro dosažení dostatečných plazmatických hladin. Aktivní metabolit 1,25-dihydroxyvitamin D zvyšuje absorpci kalcia v tenkém střevě a zvyšuje rezorpci kalcia v kosti.

 

OSN-STerminologieOSN-E

 

OSN-SSynonymaOSN-E

 

OSN-SKlasifikační kódyOSN-E

 

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

Kalcitriol v plazmě

 

OSN-SChemická a fyzikální charakteristika, struktura a povaha analytuOSN-E

Existují dvě hlavní formy vitaminu D se stejnými biologickými vlastnostmi a metabolismem, vitamin D2 a vitamin D3. Odlišují se pouze strukturou postranních řetězců. Obě formy lze použít pro fortifikaci dietologických přípravků.

 

 

vitamin D2

vitamin D3

synonymum

ergokalciferol

cholekalciferol

prekurzor

ergosterol

7-dehydrocholesterol

syntéza

synteticky (UV)

v kůži (UV)

 

OSN-SRole v metabolismuOSN-E

Aktivní metabolit zvyšuje absorpci kalcia v tenkém střevě a zvyšuje rezorpci kalcia v kosti.

 

OSN-SZdroj (syntéza, příjem)OSN-E

Vitamin D vytvořený v pokožce nebo přijmutý potravou se dostává do cirkulace, kde je vázán na protein (DBP, vitamin D-binding protein). Transportuje se do jater, kde je hydroxylován v poloze 25 na 25-hydroxyvitamin D (25-OH-D). 25-OH-D je hlavní forma vitaminu D v cirkulaci a je prekurzorem pro dihydroxylované metabolity. 25-OH-D je v cirkulaci opět navázán na vazebný protein a je transportován do ledvin, kde je hydroxylován v poloze 1 na biologicky aktivní metabolit 1,25-dihydroxyvitamin D (1,25-(OH)2-D). Může vznikat i v jiných tkáních, kde je přítomna aktivní 25D-1-hydroxyláza (placenta, aktivované makrofágy a monocyty, při tuberkulóze a nehodgkinských lymfomech). Kromě 1,25-(OH)2-D se v cirkulaci mohou vyskytovat další metabolity, vznikající rovněž v ledvinách.

 

Extrarenální syntéza 1,25-dihydroxyvitaminu D probíhá v placentě, aktivovaných makrofázích a monocytech, při tuberkulóze, sarkoidóze a nehodgkinských lymfomech.

 

OSN-SDistribuce v organismu, obsah ve tkáníchOSN-E

 

OSN-SZpůsob vylučování nebo metabolismusOSN-E

 

OSN-SBiologický poločasOSN-E

 

OSN-SKontrolní (řídící) mechanismyOSN-E

Tvorba 1,25-(OH)2-D je stimulována PTH a pravděpodobně i růstovým hormonem, prolaktinem a estrogeny, inhibována vlastním produktem, fosfáty (např. při renálním selhání s hyperfosforémií) a pravděpodobně i kalciovými ionty, současně se stimuluje hydroxylace v poloze 24.

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

Morris, H.A.: Calciotropic hormones. In: Biochemical markers of metabolic bone disease. Ed. H. A. Morris. Clinical Biochemist, Monograph, May 1989.

 

OSN-SAppendixyOSN-E

25-hydroxyvitamin D (25-OH-D)

 

Zvýšené hodnoty 25-OH-D s hyperkalcémií jsou při iatrogenní intoxikaci vitaminem D (nedosáhne se nadměrnou expozicí UV záření), snížené hodnoty 25-OH-D jsou uvedeny v přehledu:

mechanismus deplece

příčina (=indikace k měření 25-OH-D)

nízká nabídka

dietní karence, nedostatek UV záření

nízká absorpce

malabsorpce

snížená hydroxylace

chronické hepatocelulární léze

 

a cholestáza

renální ztráty

nefrotický syndrom - ztráta komplexu

 

vitaminu D a vazebného proteinu

iatrogenní

antikonvulziva

 

Referenční hodnoty 25-OH-D (Nichols Institute):

(výrazný vliv sezóny, geografické lokalizace a tedy vlivu slunečního záření, předchozí diety).

Zdravé osoby (95% interval, léto)     16 - 74 ng/ml  průměr 45 ng/ml

Malabsorpční syndrom (min, max)     6 - 28 ng/ml

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Antonín Jabor