OSN-SAbstraktOSN-E

Význam stanovení hydroxyprolinu v moči pro posouzení degradace kostního kolagenu. Vyšetření pro svou nespecifičnost zcela ztratilo význam.

 

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

Hydroxyprolin

Kostní markery  - přehled

Fyziologie a patologie skeletu

 

OSN-SFyziologická variabilitaOSN-E

Jako marker kostního obratu je málo spolehlivý. Variabilita je ovlivněna zejména příjmem kolagenu v potravě a jeho degradací.

 

U dětí do 15 let jsou hodnoty až 10x vyšší než u dospělých. Mezi 15 - 20 roky hodnoty rychle klesají, mezi 30 - 50 roky jsou hodnoty stabilizované. V menopauze hodnoty stoupají během prvního roku asi o 50 % proti hodnotám před menopauzou, pak je postupný pokles hodnot a 20 let po menopauze jsou hodnoty o 25 % vyšší než před menopauzou.

 

OSN-SPatofyziologické mechanismy ovlivňující koncentraciOSN-E

Při osteoporóze se hodnoty zvyšují asi o 20 % proti hodnotám nepostižených žen. Hodnoty klesají u osteoporotických žen po suplementaci kalcia o 20 – 30 %. Závislost je mezi odpadem sodíku, hydroxyprolinu a kalcia.

 

OSN-SPřímé následky abnormálních koncentracíOSN-E

 

OSN-SReferenční intervalyOSN-E

Morris, 1989 (podle Nordina):

 

ženy, před menopauzou

14-16 mmol/mol kreatininu

ženy, do 3 let po menopauze

20-25 mmol/mol kreatininu

ženy, nad 4 roky po menopauze

16-22 mmol/mol kreatininu

 

 

Vávrová, J (osobní sdělení)

muži 20 - 50 let

do 0,43 mmol/den

ženy 20 - 50 let

do 0,25 mmol/den

chlapci   14 let

0,84 mmol/den

dívky     12 let

0,47 mmol/den

vlastní skupina (Hradec Králové)

muži (N=10)

0,33 mmol/den

ženy (N=10)

0,26 mmol/den

 

OSN-SZnaky analytické metodyOSN-E

Reprodukovatelnost metody (Hradec Králové): 2 % v sérii

 

OSN-SPoužití pro klinické účelyOSN-E

Odběr moče

a) sběr za 24 hodin

variace kolem 35 %

b) druhý ranní vzorek po 9-ti hodinovém lačnění (stačí pro eliminaci dietních vlivů) s přepočtem na koncentraci kreatininu variace kolem 17 %

 

Zvýšení

 

Snížení

 

Při fyziologickém vylučování hydroxyprolinu a běžné kalciurii je rezorpce v rovnováze s formací, jsou-li oba parametry zvýšeny, je zvýšená osteorezorpce. Vyloučí-li se extraoseální příčiny zvýšení hydroxyprolinu, je zvýšené vylučování při fyziologické kalciurii známkou zvýšeného obratu, např. při M. Paget (Need, 1989).

 

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

Need, A.G.: Interpretation of urinary biochemistry.In: Biochemical markers of metabolic bone disease. Ed. H. A. Morris. Clinical Biochemist, Monograph, May 1989.

Morris, H.A.: Markers of bone resorption. In: Biochemical markers of metabolic bone disease. Ed. H. A. Morris. Clinical Biochemist, Monograph, May 1989.

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Antonín Jabor (2008-11-23)