OSN-SAbstraktOSN-E

Karbamazepin v plazmě

 

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

Karbamazepin

 

OSN-STerapeutické mezeOSN-E

V plazmě obvykle v rozmezí 17(25) - 51 µmol/l, tj. 4(8) - 12 mg/l (LG281, LG213, LG316, firemní údaje Abbott), terapeutická koncentrace karbamazepin-10,11-epoxidu je 0,8 – 3,2 mg/l

 

OSN-SPřímé následky abnormálních koncentracíOSN-E

S lehkými toxickými projevy jsou spojeny koncentrace 25 - 44 µmol/l , vzácně již od 10 µmol/l (6-10,5 mg/l, vzácně již od 2.4 mg/l), závažnější projevy při koncentracích 42 - 89 µmol/l, vzácně již od 14 µmol/l (tj. 10 - 21 mg/l, vzácně již od 3,2 mg/l). Nejčastější projevy jsou myelosuprese až aplastická anemie. Lehčí příznaky jsou ospalost, bolesti hlavy, poruchy vidění, nauzea.

 

OSN-SToxické mezeOSN-E

Překrývají se s terapeutickými. Příčinou toxicity s normálními koncentracemi karbamazepinu může být kumulace karbamazepin 10,11 epoxidu.

 

OSN-SPoužití pro klinické účelyOSN-E

Odběr: srážlivá krev, lze použít heparinovou nebo citrátovou plazmu, vždy před podáním další dávky

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Antonín Jabor