OSN-SAbstraktOSN-E

Pacient (cerebrospinální systém) je v konceptu terminologie a nomenklatury IUPAC a IFCC použit v tom případě, kdy se pozorované nebo měřené veličiny týkají pacienta jako celku, ale lze specifikovat orgánový systém, který se na sledované funkci nebo vlastnostech organismu nejvíce podílí. Využívá se při hodnocení funkce nebo sledování vlastností orgánového systému, v tomto případě funkce nebo vlastností cerebrospinálního systému. Specifikace neznamená, že by přímým předmětem vyšetření byl příslušný hodnocený orgán nebo tkáň. Funkce nebo vlastnosti se posuzují nepřímo, pomocí vyšetření různých vzorků tělesných tekutin nebo tkání.

 

OSN-SAnatomické hlediskoOSN-E

Systém PT(cerebrospinální systém) je konstrukce pro cerebrospinální systém pacienta v případech, že se vyšetřuje současně např. mozkomíšní mok a plazma (sérum). Používá se pro výpočty umožňující posouzení integrity hematolikvorové bariéry nebo pro odhad intenzity intrathekální syntézy imunoglobulinů (albuminový index, IgG/albumin index, IgG index).

 

OSN-SFyzikální, chemické a morfologické hledisko a vlastnostiOSN-E

Jsou uvedeny u příslušných biologických materiálů, které se odebírají.

 

OSN-SPříprava pacienta, odběr, konzervace, stabilita, transportOSN-E

Podrobnosti jsou u jednotlivých vyšetřovaných systémů.

 

OSN-SZískání a stabilita vzorku pro analýzuOSN-E

Není relevantní.

 

OSN-SLátky a procesy ovlivňující systémOSN-E

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

Příkladem dalších systémů podobného typu je Pacient (játra), Pacient (ledviny), Pacient (pankreas), Pacient (tenké střevo), Pacient (žaludek).

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Antonín Jabor

.