Pomocná procedura využívaná v informatických položkách připravených pro podporu standardního datového rozhraní (pro "transport dat").

S výjimkou komponent VOLUME a TIME je využívána pouze v položkách s gescí = "Z".