Pomocná procedura pro informatické položky nesoucí údaje o čase události.

Týká se pouze položek s gescí = "Z".