OSN-SAbstraktOSN-E

Kvalitativní průkaz urobilinogenu testačním proužkem. Analytické parametry,metodika stanovení a příčiny zvýšených hodnot v moči.

 

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

Návod na chemické vyšetření moče

 

OSN-SFyziologická variabilitaOSN-E

Bilirubindiglukuronid se v terminálním ileu a tlustém střevě hydrolyzuje činností bakteriální beta-glukuronidázy a následně redukuje na komplexní tetrapyroly, které se

a) jako sterkobilinogen a sterkobilin vylučují stolicí. Část sterkobilinogenu se dostává z tlustého střeva přímo do systémové cirkulace cestou portosystémových rektálních spojek.

b) jako urobilinogen se vstřebávají sliznicí a portální žilou dostávají zpět do jater, dále do krve a jsou vylučovány močí.

 

Slabou pozitivitou při chemickém vyšetření může být detegována i horní mez fyziologická urobilinogenurie. Exkrece má u latentních hepatopatií naznačený denní rytmus, někdy se zdůrazňuje pozitivita po dietě bohaté na sacharidy.

 

OSN-SReferenční intervalyOSN-E

Jako fyziologická se považuje urobilinogenurie do 10 mg/l, tj. asi 17 µmol /l

Detekční proužky jsou citlivé již na urobilinogen těsně kolem horního fyziologického limitu 17 µmol /l.

 

OSN-SZnaky analytické metodyOSN-E

Principem testu je přímá reakce urobilinogenu s nově vyvinutou, stabilní diazoniovou solí (4-methoxybenzendiazonium fluoborate) v detekčním políčku.

 

Pokud není uvedeno jinak, platí pro COMBUR 10 TEST M (Roche).

 

Mez stanovitelnosti, mez detekce, diskriminační mez - detekční proužek obsahuje pro visuální i fotometrické vyšetření shodná pásma se středovými hodnotami negativita (bledá barva) - 10 - 40 - 80 - 120 mg/l (červená barva).  Odpovídá škále negativita - 16 - 68 - 135 - 203 µmol /l. Praktický dolní limit detekce je asi 4 mg/l (7 µmol /l), tedy deteguje již horní mez fyziologické urobilinogenurie.

PHAN Lachema: stupnice je v µmol /l a má hodnoty negativní - 17 - 51 - 102 a nad 203 µmol /l.

 

Analytická citlivost - i když je hranice analytické senzitivity značně nízko, neznamená negativní výsledek snížené vylučování urobilinogenu (např. při úplné obstrukci žlučových cest). Pozitivitu dřívější Ehrlichovy reakce po doporučovaném zahřátí vytvářely spíše jiné látky než urobilinogen (většinou indikán). U proužků UBG-PHAN Lachema je použito diazobarvivo triazen.

 

Specifita - detekční reakce je udávána jako specifická pro urobilinogen (proti klasické Ehrlichově reakci s 20 % falešně pozitivních nálezů) a neinterferují tedy jiné látky označované jako Ehrlich pozitivní - porfobilinogen, indikán, PAS, sulfonamidy, sulfonylurea, ale i nitrity při značné bakteriurii. Z hlediska farmak je asi výjimečná otrava formaldehydem či podání vysokých dávek methenaminu, kdy je detekce urobilinogenu proužkem falešně negativní. Je třeba zdůraznit, že stání moči a jiné možné dodatečné oxidační vlivy (formalin jako konservans) inhibují reakci. Naopak falešně pozitivní výsledky mohou být u aplikace léků, které samy barví moč červeně (fenazopyridin). Silně žlutě zabarvené (případně po delší době zelené) políčko indikuje přítomnost většího množství bilirubinu (biliverdinu), ale nemá vliv na odečtení hodnoty urobilinogenu fotometrem. Zkřížená reaktivita se sterkobilinogenem je pravděpodobná - podobně jako u jiných typů proužků - i když ji výrobce výslovně nezmiňuje. Oxidované produkty urobilinogenu a sterokobilinogenu, tj. urobilin a sterokobilin, ale detegovány zcela jistě nejsou (zůstává tedy možnost falešné negativity při delším stání moči).

 

Analytická spolehlivost - v multicentrické studii (Gambke, 1994) byla hodnocena srovnatelnost fotometrického vs. vizuálního čtení a výsledek byl dle hlavní či vedlejších diagonál 88,9 % resp. 98,7 %. Čtení nejnižších hodnot na Miditronu začíná na 58 % reflektance (rem), cut-off hodnota je pro první pozitivitu na 52 % rem a stupnice má 5 pásem.

 

OSN-SEkonomické nákladyOSN-E

Materiálové náklady na vyšetření testačním proužkem IktoPHAN (Lachema) jsou ke dni 1.6.1999 0.80 Kč.

 

OSN-SPoužití pro klinické účelyOSN-E

V diferenciální diagnostice urobilinogenurie lze odkázat na biochemickou a hepatologickou literaturu (Masopust, 1990 aj.).

 

V zásadě jde o možnost :

-          zvýšené produkce urobilinogenu převyšující funkční jaterní kapacitu pro jeho degradaci (hemolytické stavy, zvýšená redukce ve střevě při zánětech nebo ve žlučovém stromu - cholangoitis),

-          zvýšený průnik urobilinogenu ze střeva do portálního systému (portální hypertenze, trombózy, portokavální anastomózy)

-          nejrůznější hepatopatie (zánětlivé, kongestivní, toxické, cirhosa) a nádory jater.

 

Urobilinogen v moči chybí při úplné intra- nebo extrahepatické biliární obstrukci (pokud není provázena cholangoitis), při úplné absenci tvorby žluče (krátké období u fulminantní virové hepatitis). Dále při patologické nebo chybějící intestinální mikrobiální flóře (novorozenci, terapie antibiotiky a zvláště selektivní střevní dekontaminace před transplantacemi).

Urobilinogen v moči se může dle literárních údajů objevit po jídlech bohatých na sacharidy zvláště v odpoledních hodinách.

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

1. Colombo, J.P., Peheim, E.: s. 53 - 85. In: Klinisch-chemische Urindiagnostik. Ed. Colombo J.P., LABORLIFE Verlaggemeinschaft.

2. Urinanalysis with test from Boehringer Mannheim. Firemn tisk.

3. Gambke, B. etal.: Miditron Multicenter Evaluation - Workshop. Klin. Lab. 40, 1994, s. 262-268

4. Masopust, J.: Požadování a hodnocení biochemických   vyšetření. I.část. Zdravotnické aktuality 216, Avicenum 1990.

5. Nejedlý, B., Tobiška, J., Zahradníček, Z.: Základní a morfologické vyšetření moče. Účelová publikace ministerstva zdravotnictví ČSR 1988

6. Ravel R.: Clinical laboratory medicine : Clinical application of laboratory data. Year Book Med.Publish. Inc., 1989. Chapter 12: Urinanalysis. s.153 - 174

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

poslední revize 8. 9. 1997, Zdeněk Mašek

WIN revize 1. 6. 1999, Gustav Louženský