OSN-SAbstraktOSN-E

Tekutinu blíže nespecifikovanou lze jako systém použít v konceptu terminologie a nomenklatury IUPAC a IFCC v tom případě, kdy se stanovují jednotlivé součásti, vlastnosti nebo funkce této tělesné tekutiny. Není známý způsob získání této tekutiny.

 

OSN-SAnatomické hlediskoOSN-E

Nespecifikovaná tekutina, o jejímž původu nebylo laboratoři nic sděleno. Není uveden ani tělesný kompartment, odkud tekutina pochází, a není uveden ani způsob získání.

 

OSN-SFyzikální, chemické a morfologické hledisko a vlastnostiOSN-E

Není sděleno.

 

OSN-SPříprava pacienta, odběr, konzervace, stabilita, transportOSN-E

Není sděleno. Nepředpokládá se, že se jedná o tekutinu sbíranou za definované časové období.

 

OSN-SZískání a stabilita vzorku pro analýzuOSN-E

Není sděleno.

 

OSN-SLátky a procesy ovlivňující systémOSN-E

Není sděleno.

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Antonín Jabor

.