OSN-SAbstraktOSN-E

Tekutinu blíže nespecifikovanou získanou punkcí lze jako systém použít v konceptu terminologie a nomenklatury IUPAC a IFCC v tom případě, kdy se stanovují jednotlivé součásti, vlastnosti nebo funkce této tělesné tekutiny. Specifikace v závorce uvedená označuje způsob získání této tekutiny, v tomto případě punkci.

 

OSN-SAnatomické hlediskoOSN-E

Nespecifikovaná tekutina, o jejímž původu nebylo laboratoři nic sděleno. Není uveden tělesný kompartment, odkud tekutina pochází, jako způsob získání je uvedena punkce.

 

OSN-SFyzikální, chemické a morfologické hledisko a vlastnostiOSN-E

Není sděleno.

 

OSN-SPříprava pacienta, odběr, konzervace, stabilita, transportOSN-E

Obvykle není sděleno. Nepředpokládá se, že se jedná o tekutinu sbíranou za definované časové období.

 

OSN-SZískání a stabilita vzorku pro analýzuOSN-E

Vzorek získaný punkcí.

 

OSN-SLátky a procesy ovlivňující systémOSN-E

Není sděleno.

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Antonín Jabor

.