OSN-SAbstraktOSN-E

Význam podílu oxyhemoglobinu na efektivním hemoglobinu (funkční saturace).

 

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

Podle terminologie programu OSA: sO2 (saturace hemoglobinu kyslíkem). Jedná se o podíl oxygenovaného hemoglobinu vzhledem k množství hemoglobinu, který je schopen vazby kyslíku

 

OSN-SFyziologická variabilitaOSN-E

 

OSN-SPatofyziologické mechanismy ovlivňující koncentraciOSN-E

 

OSN-SPřímé následky abnormálních koncentracíOSN-E

 

OSN-SReferenční intervalyOSN-E

norma: 0.95 - 0.99 (95 - 99%)

 

OSN-SInterference in-vivoOSN-E

 

OSN-SOmezení stanoveníOSN-E

 

OSN-SPoužití ve výpočtech a odvozených parametrechOSN-E

Základní rovnice:

sO2 = cO2Hb / (cO2Hb + cRHb)

 

OSN-SZnaky analytické metodyOSN-E

 

OSN-SEkonomické nákladyOSN-E

 

OSN-SPoužití pro klinické účelyOSN-E

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E