OSN-SAbstraktOSN-E

Odpad tekutinou blíže nespecifikovanou, získanou drénem lze jako systém použít v konceptu terminologie a nomenklatury IUPAC a IFCC v tom případě, kdy se pro danou tělesnou tekutinu měří tok (nejčastěji látkový, katalytický nebo hmotnostní) určité komponenty za čas 24 hodin. Pouze z praktických důvodů název systému specifikuje způsob získání biologického materiálu pomocí sběru v definovaném časovém intervalu s vydáním výsledku vyšetření za období 24 hodin. Jinak je systém z hlediska vlastností totožný se systémem tekutina blíže nespecifikovaná získaná drénem, který je popsán samostatně.

 

OSN-SAnatomické hlediskoOSN-E

Vyhrazeno pro vydávání ztrát komponent nespecifikovanou tekutinou za čas 24 hodin. Tekutina byla získána drenáží nespecifikovaného tělesného kompartmentu.

 

OSN-SFyzikální, chemické a morfologické hledisko a vlastnostiOSN-E

Není sděleno.

 

OSN-SPříprava pacienta, odběr, konzervace, stabilita, transportOSN-E

Musí být uveden objem tekutiny za čas umožňující přepočet na 24 hodin, jiné údaje nejsou obvykle sděleny.

 

OSN-SZískání a stabilita vzorku pro analýzuOSN-E

Tekutina získána drenáží za známý čas.

 

OSN-SLátky a procesy ovlivňující systémOSN-E

Není sděleno.

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Antonín Jabor

.