Fosfáty anorganické
[mmol/l]


 

Od roku 2015 došlo k významné změně v hodnocení výsledků EHK. Výsledky EHK již nelze vyjádřit ve formě jednoduché tabulky (viz níže). Proto není počínaje rokem 2015 tento dokument v SLP aktualizován. Aktuální výsledky cyklů EHK najdete na stránkách SEKKu v oddíle EHK.

 

Použité zkratky:


Cyklus EHK:

AM2/14

Celkový počet zkoušek:

260

 

Analyty moče

Počet úspěšných zkoušek:

251

Stop termín:

28.11.2014

Úspěšnost:

96,5 %

 

 

Vzorek A

Vzorek B

 

Počet

AV

Dmax
[%]

RoM

CV
[%]

Medián

AV

Dmax
[%]

RoM

CV
[%]

Medián

Celkem

260

 

 

27,6

4,25

27,6

 

 

8,77

4,83

8,79

UV-molybdátová met.

243

27,6

18,0

27,6

4,24

27,6

8,77

18,0

8,76

4,81

8,75

Redukční fotomet.st.

9

27,6

18,0

28,3

2,25

28,2

8,77

18,0

8,88

2,09

8,91

Molybdát-vanadátová

7

27,6

18,0

28,7

5,68

27,8

8,77

18,0

9,09

4,73

8,90

Jiný princip měření

1

27,6

18,0

27,8

0,000

27,8

8,77

18,0

8,83

0,000

8,83

 

Cyklus EHK:

AM1/14

Celkový počet zkoušek:

264

 

Analyty moče

Počet úspěšných zkoušek:

257

Stop termín:

18.04.2014

Úspěšnost:

97,3 %

 

 

Vzorek A

Vzorek B

 

Počet

AV

Dmax
[%]

RoM

CV
[%]

Medián

AV

Dmax
[%]

RoM

CV
[%]

Medián

Celkem

264

 

 

6,90

5,37

6,90

 

 

14,2

4,39

14,2

Neuvedeno

1

6,90

18,0

7,15

0,000

7,15

14,2

18,0

14,9

0,000

14,9

UV-molybdátová met.

247

6,90

18,0

6,89

5,34

6,90

14,2

18,0

14,2

4,45

14,2

Redukční fotomet.st.

7

6,90

18,0

7,11

4,80

7,09

14,2

18,0

14,4

2,58

14,3

Molybdát-vanadátová

8

6,90

18,0

6,96

9,70

6,86

14,2

18,0

14,8

6,80

14,3

Jiný princip měření

1

6,90

18,0

7,46

0,000

7,46

14,2

18,0

15,3

0,000

15,3

 

Cyklus EHK:

AM2/13

Celkový počet zkoušek:

250

 

Analyty moče

Počet úspěšných zkoušek:

245

Stop termín:

29.11.2013

Úspěšnost:

98,0 %

 

 

Vzorek A

Vzorek B

 

Počet

AV

Dmax
[%]

RoM

CV
[%]

Medián

AV

Dmax
[%]

RoM

CV
[%]

Medián

Celkem

250

 

 

28,2

4,78

28,2

 

 

8,96

4,93

8,92

Neuvedeno

1

28,2

18,0

29,8

0,000

29,8

8,96

18,0

9,33

0,000

9,33

UV-molybdátová met.

235

28,2

18,0

28,2

4,75

28,1

8,96

18,0

8,95

5,02

8,90

Redukční fotomet.st.

8

28,2

18,0

29,2

3,15

29,4

8,96

18,0

9,02

5,18

9,20

Molybdát-vanadátová

6

28,2

18,0

28,6

4,94

28,3

8,96

18,0

8,93

3,82

9,04

 

Cyklus EHK:

AM1/13

Celkový počet zkoušek:

256

 

Analyty moče

Počet úspěšných zkoušek:

246

Stop termín:

19.04.2013

Úspěšnost:

96,1 %

 

 

Vzorek A

Vzorek B

 

Počet

AV

Dmax
[%]

RoM

CV
[%]

Medián

AV

Dmax
[%]

RoM

CV
[%]

Medián

Celkem

256

 

 

14,3

4,89

14,3

 

 

7,00

5,98

7,00

Neuvedeno

1

14,3

18,0

14,5

0,000

14,5

7,00

18,0

7,00

0,000

7,00

UV-molybdátová met.

240

14,3

18,0

14,3

4,92

14,3

7,00

18,0

6,99

5,99

6,99

Redukční fotomet.st.

9

14,3

18,0

14,5

4,62

14,8

7,00

18,0

7,08

3,67

7,19

Molybdát-vanadátová

6

14,3

18,0

14,5

2,04

14,4

7,00

18,0

7,11

2,29

7,18

 

Cyklus EHK:

AM2/12

Celkový počet zkoušek:

256

 

Analyty moče

Počet úspěšných zkoušek:

247

Stop termín:

30.11.2012

Úspěšnost:

96,5 %

 

 

Vzorek A

Vzorek B

 

Počet

AV

Dmax
[%]

RoM

CV
[%]

Medián

AV

Dmax
[%]

RoM

CV
[%]

Medián

Celkem

256

 

 

12,0

4,80

12,1

 

 

21,2

4,76

21,2

Neuvedeno

1

12,0

18,0

12,3

0,000

12,3

21,2

18,0

21,8

0,000

21,8

UV-molybdátová met.

243

12,0

18,0

12,0

4,92

12,0

21,2

18,0

21,2

4,82

21,2

Redukční fotomet.st.

6

12,0

18,0

12,2

4,12

12,5

21,2

18,0

21,7

3,42

21,9

Molybdát-vanadátová

5

12,0

18,0

12,1

0,917

12,2

21,2

18,0

21,1

2,14

21,1

Jiný princip měření

1

12,0

18,0

11,8

0,000

11,8

21,2

18,0

20,7

0,000

20,7

 

Cyklus EHK:

AM1/12

Celkový počet zkoušek:

265

 

Analyty moče

Počet úspěšných zkoušek:

252

Stop termín:

20.04.2012

Úspěšnost:

95,1 %

 

 

Vzorek A

Vzorek B

 

Počet

AV

Dmax
[%]

RoM

CV
[%]

Medián

AV

Dmax
[%]

RoM

CV
[%]

Medián

Celkem

265

 

 

14,3

4,52

14,3

 

 

6,94

5,30

6,94

Neuvedeno

1

14,3

18,0

10,8

0,000

10,8

6,94

18,0

5,13

0,000

5,13

UV-molybdátová met.

252

14,3

18,0

14,3

4,49

14,3

6,94

18,0

6,94

5,21

6,95

Redukční fotomet.st.

6

14,3

18,0

14,2

2,97

14,3

6,94

18,0

6,81

9,58

6,83

Molybdát-vanadátová

5

14,3

18,0

14,8

7,54

14,7

6,94

18,0

6,95

1,07

7,00

Jiný princip měření

1

14,3

18,0

14,2

0,000

14,2

6,94

18,0

7,49

0,000

7,49

 

Cyklus EHK:

AM2/11

Celkový počet zkoušek:

266

 

Analyty moče

Počet úspěšných zkoušek:

253

Stop termín:

18.11.2011

Úspěšnost:

95,1 %

 

 

Vzorek A

Vzorek B

 

Počet

AV

Dmax
[%]

RoM

CV
[%]

Medián

AV

Dmax
[%]

RoM

CV
[%]

Medián

Celkem

266

 

 

27,6

4,61

27,7

 

 

9,12

5,27

9,14

Neuvedeno

2

27,6

18,0

28,3

0,760

28,3

9,12

18,0

9,48

4,38

9,48

UV-molybdátová met.

250

27,6

18,0

27,6

4,65

27,7

9,12

18,0

9,11

5,25

9,12

Redukční fotomet.st.

8

27,6

18,0

27,9

5,90

28,3

9,12

18,0

9,22

8,29

9,35

Molybdát-vanadátová

5

27,6

18,0

27,7

1,07

27,9

9,12

18,0

9,48

4,38

9,40

Jiný princip měření

1

27,6

18,0

27,2

0,000

27,2

9,12

18,0

8,78

0,000

8,78

 

Cyklus EHK:

AM1/11

Celkový počet zkoušek:

272

 

Analyty moče

Počet úspěšných zkoušek:

254

Stop termín:

22.04.2011

Úspěšnost:

93,4 %

 

 

Vzorek A

Vzorek B

 

Počet

AV

Dmax
[%]

RoM

CV
[%]

Medián

AV

Dmax
[%]

RoM

CV
[%]

Medián

Celkem

272

 

 

10,4

5,45

10,4

 

 

18,3

5,01

18,4

Neuvedeno

1

10,4

18,0

10,2

0,000

10,2

18,3

18,0

18,0

0,000

18,0

UV-molybdátová met.

255

10,4

18,0

10,4

5,55

10,4

18,3

18,0

18,3

5,14

18,4

Redukční fotomet.st.

10

10,4

18,0

10,5

5,98

10,6

18,3

18,0

18,6

4,72

18,6

Molybdát-vanadátová

5

10,4

18,0

10,6

2,76

10,6

18,3

18,0

18,8

5,03

19,1

Jiný princip měření

1

10,4

18,0

10,4

0,000

10,4

18,3

18,0

18,3

0,000

18,3

 

Cyklus EHK:

AM2/10

Celkový počet zkoušek:

276

 

Analyty moče

Počet úspěšných zkoušek:

257

Stop termín:

19.11.2010

Úspěšnost:

93,1 %

 

 

Vzorek A

Vzorek B

 

Počet

AV

Dmax
[%]

RoM

CV
[%]

Medián

AV

Dmax
[%]

RoM

CV
[%]

Medián

Celkem

276

 

 

14,3

4,88

14,3

 

 

6,93

5,84

6,90

UV-molybdátová met.

256

14,3

18,0

14,3

4,79

14,3

6,93

18,0

6,93

5,72

6,90

Redukční fotomet.st.

12

14,3

18,0

14,3

5,59

14,4

6,93

18,0

6,96

8,18

6,86

Molybdát-vanadátová

6

14,3

18,0

14,7

6,45

15,0

6,93

18,0

7,18

5,48

6,87

Jiná metoda

2

14,3

18,0

14,2

4,15

14,2

6,93

18,0

6,87

4,86

6,87

 

Cyklus EHK:

AM1/10

Celkový počet zkoušek:

283

 

Analyty moče

Počet úspěšných zkoušek:

272

Stop termín:

23.04.2010

Úspěšnost:

96,1 %

 

 

Vzorek A

Vzorek B

 

Počet

AV

Dmax
[%]

RoM

CV
[%]

Medián

AV

Dmax
[%]

RoM

CV
[%]

Medián

Celkem

283

 

 

14,0

4,84

14,0

 

 

27,3

5,19

27,4

UV-molybdátová met.

265

14,0

18,0

14,0

4,80

14,0

27,3

18,0

27,3

5,15

27,4

Redukční fotomet.st.

11

14,0

18,0

14,3

4,78

14,4

27,3

18,0

28,0

4,38

27,8

Molybdát-vanadátová

6

14,0

18,0

13,4

8,92

14,1

27,3

18,0

26,7

9,59

27,7

Jiná metoda

1

14,0

18,0

13,4

0,000

13,4

27,3

18,0

26,5

0,000

26,5