Osmolalita
[mmol/kg]


 

Od roku 2015 došlo k významné změně v hodnocení výsledků EHK. Výsledky EHK již nelze vyjádřit ve formě jednoduché tabulky (viz níže). Proto není počínaje rokem 2015 tento dokument v SLP aktualizován. Aktuální výsledky cyklů EHK najdete na stránkách SEKKu v oddíle EHK.

 

Použité zkratky:


Cyklus EHK:

AM2/14

Celkový počet zkoušek:

123

 

Analyty moče

Počet úspěšných zkoušek:

116

Stop termín:

28.11.2014

Úspěšnost:

94,3 %

 

 

Vzorek A

Vzorek B

 

Počet

AV

Dmax
[%]

RoM

CV
[%]

Medián

AV

Dmax
[%]

RoM

CV
[%]

Medián

Celkem

123

 

 

1100

1,44

1100

 

 

396

1,56

396

Osmometr

121

1100

5,00

1101

1,42

1101

396

5,00

396

1,52

396

Jiný princip měření

2

1100

5,00

979

12,0

979

396

5,00

327

13,9

327

 

Cyklus EHK:

AM1/14

Celkový počet zkoušek:

123

 

Analyty moče

Počet úspěšných zkoušek:

121

Stop termín:

18.04.2014

Úspěšnost:

98,4 %

 

 

Vzorek A

Vzorek B

 

Počet

AV

Dmax
[%]

RoM

CV
[%]

Medián

AV

Dmax
[%]

RoM

CV
[%]

Medián

Celkem

123

 

 

327

0,962

326

 

 

771

0,853

772

Neuvedeno

1

327

5,00

331

0,000

331

771

5,00

772

0,000

772

Osmometr

121

327

5,00

327

0,934

326

771

5,00

772

0,847

772

Jiný princip měření

1

327

5,00

284

0,000

284

771

5,00

624

0,000

624

 

Cyklus EHK:

AM2/13

Celkový počet zkoušek:

118

 

Analyty moče

Počet úspěšných zkoušek:

112

Stop termín:

29.11.2013

Úspěšnost:

94,9 %

 

 

Vzorek A

Vzorek B

 

Počet

AV

Dmax
[%]

RoM

CV
[%]

Medián

AV

Dmax
[%]

RoM

CV
[%]

Medián

Celkem

118

 

 

1141

1,36

1142

 

 

396

1,25

396

Neuvedeno

1

1140

5,00

1138

0,000

1138

396

5,00

392

0,000

392

Osmometr

116

1140

5,00

1142

1,34

1143

396

5,00

396

1,23

396

Jiný princip měření

1

1140

5,00

692

0,000

692

396

5,00

275

0,000

275

 

Cyklus EHK:

AM1/13

Celkový počet zkoušek:

116

 

Analyty moče

Počet úspěšných zkoušek:

110

Stop termín:

19.04.2013

Úspěšnost:

94,8 %

 

 

Vzorek A

Vzorek B

 

Počet

AV

Dmax
[%]

RoM

CV
[%]

Medián

AV

Dmax
[%]

RoM

CV
[%]

Medián

Celkem

116

 

 

772

0,996

772

 

 

327

1,11

327

Neuvedeno

1

772

5,00

769

0,000

769

327

5,00

330

0,000

330

Osmometr

114

772

5,00

772

1,01

772

327

5,00

327

1,12

327

Jiný princip měření

1

772

5,00

773

0,000

773

327

5,00

326

0,000

326

 

Cyklus EHK:

AM2/12

Celkový počet zkoušek:

118

 

Analyty moče

Počet úspěšných zkoušek:

110

Stop termín:

30.11.2012

Úspěšnost:

93,2 %

 

 

Vzorek A

Vzorek B

 

Počet

AV

Dmax
[%]

RoM

CV
[%]

Medián

AV

Dmax
[%]

RoM

CV
[%]

Medián

Celkem

118

 

 

408

1,24

408

 

 

744

1,15

745

Neuvedeno

1

408

5,00

405

0,000

405

744

5,00

741

0,000

741

Osmometr

117

408

5,00

408

1,24

408

744

5,00

744

1,16

745

 

Cyklus EHK:

AM1/12

Celkový počet zkoušek:

120

 

Analyty moče

Počet úspěšných zkoušek:

117

Stop termín:

20.04.2012

Úspěšnost:

97,5 %

 

 

Vzorek A

Vzorek B

 

Počet

AV

Dmax
[%]

RoM

CV
[%]

Medián

AV

Dmax
[%]

RoM

CV
[%]

Medián

Celkem

120

 

 

756

1,10

756

 

 

324

1,21

324

Neuvedeno

1

756

5,00

752

0,000

752

324

5,00

327

0,000

327

Osmometr

119

756

5,00

756

1,11

756

324

5,00

324

1,21

324

 

Cyklus EHK:

AM2/11

Celkový počet zkoušek:

121

 

Analyty moče

Počet úspěšných zkoušek:

117

Stop termín:

18.11.2011

Úspěšnost:

96,7 %

 

 

Vzorek A

Vzorek B

 

Počet

AV

Dmax
[%]

RoM

CV
[%]

Medián

AV

Dmax
[%]

RoM

CV
[%]

Medián

Celkem

121

 

 

830

1,57

830

 

 

381

1,58

380

Neuvedeno

2

830

8,00

733

15,6

733

381

8,00

336

13,4

336

Osmometr

119

830

8,00

830

1,53

830

381

8,00

381

1,57

380

 

Cyklus EHK:

AM1/11

Celkový počet zkoušek:

123

 

Analyty moče

Počet úspěšných zkoušek:

121

Stop termín:

22.04.2011

Úspěšnost:

98,4 %

 

 

Vzorek A

Vzorek B

 

Počet

AV

Dmax
[%]

RoM

CV
[%]

Medián

AV

Dmax
[%]

RoM

CV
[%]

Medián

Celkem

123

 

 

386

1,19

386

 

 

707

1,28

706

Neuvedeno

4

386

8,00

357

7,98

385

707

8,00

622

10,5

705

Osmometr

119

386

8,00

386

1,16

386

707

8,00

707

1,29

706

 

Cyklus EHK:

AM2/10

Celkový počet zkoušek:

118

 

Analyty moče

Počet úspěšných zkoušek:

116

Stop termín:

19.11.2010

Úspěšnost:

98,3 %

 

 

Vzorek A

Vzorek B

 

Počet

AV

Dmax
[%]

RoM

CV
[%]

Medián

AV

Dmax
[%]

RoM

CV
[%]

Medián

Celkem

118

 

 

755

1,09

755

 

 

325

1,30

324

Neuvedeno

1

755

8,00

744

0,000

744

325

8,00

322

0,000

322

Osmometr

117

755

8,00

755

1,07

755

325

8,00

325

1,30

324

 

Cyklus EHK:

AM1/10

Celkový počet zkoušek:

120

 

Analyty moče

Počet úspěšných zkoušek:

117

Stop termín:

23.04.2010

Úspěšnost:

97,5 %

 

 

Vzorek A

Vzorek B

 

Počet

AV

Dmax
[%]

RoM

CV
[%]

Medián

AV

Dmax
[%]

RoM

CV
[%]

Medián

Celkem

120

 

 

413

1,31

413

 

 

786

1,47

788

Neuvedeno

1

413

8,00

402

0,000

402

786

8,00

760

0,000

760

Osmometr

117

413

8,00

413

1,25

413

786

8,00

787

1,39

788

Jiná metoda

2

413

8,00

303

6,03

303

786

8,00

583

4,30

583