OSN-SAbstraktOSN-E

Adekvátní frakční exkrece informuje o potřebných (adekvátních) tubulárních funkcích ledvin z hlediska vyloučení reálných (tj. existujících) množství určité látky s ohledem na extrarenální ztráty, plazmatickou koncentraci a příjem této látky a aktuální glomerulární filtraci. Adekvátní frakční exkreci sodného kationu lze použít k posouzení vlivu ledvin na bilanci natria a k určení vhodného příjmu natria u chromického renálního selhání.

 

OSN-STerminologieOSN-E

Adekvátní frakční exkrece sodného kationu

Adekvátní frakční exkrece Na+

FENaAd

 

OSN-SSynonymaOSN-E

Adekvátní exkreční frakce Na+

 

OSN-SKlasifikační kódyOSN-E

 

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

Renální funkce - adekvátní frakční exkrece

Renální funkce - frakční exkrece

Vodní a iontová rovnováha

 

OSN-SPředpoklady a možnosti použití a provedení výpočtuOSN-E

Adekvátní frakční exkrece se používá pro posouzení vlivu ledvin na bilanci natria. Posouzení se provádí porovnáním adekvátní a aktuální frakční exkrece. Pro výpočet je nutné znát glomerulární filtraci, vyjádřenou jako clearance kreatininu. U stabilizovaných funkcích ledvin (stabilizované chronické renální selhávání) lze použít clearanci kreatininu zjištěnou v intervalu posledních 2 týdnů. Příjem natria je nutné určit ze složení výživy, extrarenální eliminaci natria je nutné změřit nebo alespoň odhadnout. Plazmatická (sérová) koncentrace sodného kationtu musí být stanovena aktuálně.

 

OSN-SPotřebné vstupní údajeOSN-E

·         příjem sodného kationu v mmol/den,

·         extrarenální eliminace sodného kationtu v mmol/d,

·         odhad glomerulární filtrace (tedy clearance kreatininu v ml/s),

·         sérová (plazmatická) koncentrace sodného kationu v mmol/l.

 

Vzhledem k tomu, že adekvátní frakční exkreci vždy porovnáváme s aktuální frakční exkrecí, se nutná současná znalost

·         koncentrace sodného kationtu v moči v mmol/l,

·         plazmatická (sérová) koncentrace kreatininu v mmol/l,

·         koncentrace kreatininu v moči v mmol/l.

 

OSN-SZpůsob výpočtuOSN-E

Výpočet adekvátní frakční exkrece sodného kationu podle vzorce

 

FENaAd = 0,0115 * (I_Na - EE_Na) / (CKrea * S_Na)

 

kde I_Na je příjem sodného kationu v mmol/den, EE_Na je jeho extrarenální eliminace v mmol/d, CKrea je odhad glomerulární filtrace (tedy clearance kreatininu v ml/s), S_Na je sérová (plazmatická) koncentrace sodného kationu v mmol/l.

 

OSN-SOmezení výpočtuOSN-E

Existující, ale nestanovené extrarenální ztráty natria, neznámé nebo málo validní údaje o složení výživy nemocného.

 

OSN-SReferenční mezeOSN-E

Totožné s referenčními mezemi frakční exkrece sodného kationtu.

 

OSN-SVýznam ve stavu zdraví, fyziologické údajeOSN-E

 

OSN-SVýznam ve stavu nemoci, patofyziologické a patobiochemické údajeOSN-E

Význam je zejména pro posouzení vlivu ledvin na bilanci Na+ a možnosti návrhu příjmu natria u chronického stabilizovaného renální selhání.

 

Podrobnosti jsou v dokumentu

 

Renální funkce - adekvátní frakční exkrece

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Antonín Jabor