OSN-SAbstraktOSN-E

Pacient (ledviny) je v konceptu terminologie a nomenklatury IUPAC a IFCC použit v tom případě, kdy se pozorované nebo měřené veličiny týkají pacienta jako celku, ale lze specifikovat orgánový systém, který se na sledované funkci nebo vlastnostech organismu nejvíce podílí. Využívá se při hodnocení funkce nebo sledování vlastností orgánového systému, v tomto případě funkce nebo vlastností ledvin. Specifikace neznamená, že by přímým předmětem vyšetření byl příslušný hodnocený orgán nebo tkáň. Funkce nebo vlastnosti se posuzují nepřímo, pomocí vyšetření různých vzorků tělesných tekutin nebo tkání.

 

OSN-SAnatomické hlediskoOSN-E

Systém PT(ledviny) představují ledviny, ale také další součásti  funkčního celku, do kterého kromě ledvin patří ledvinové cévy a celý vývodný systém močový. Při funkčním vyšetření tak lze postihnout změny prerenální, renální i subrenální. Používá se obvykle v situacích, kdy se vyšetřuje současně moč a plazma (sérum), zejména pro výpočty umožňující posouzení glomerulárních a tubulárních funkcí – clearance, frakční exkrece a podobně.

 

OSN-SFyzikální, chemické a morfologické hledisko a vlastnostiOSN-E

Jsou uvedeny u příslušných biologických materiálů, které se odebírají, nejčastěji se jedná o moč a krev pro získání plazmy.

 

OSN-SPříprava pacienta, odběr, konzervace, stabilita, transportOSN-E

Podrobnosti jsou u jednotlivých vyšetřovaných systémů, nejčastěji se jedná o moč a plazmu.

 

OSN-SZískání a stabilita vzorku pro analýzuOSN-E

Podrobnosti jsou uvedeny u jednotlivých vyšetřovaných systémů, nejčastěji se jedná o moč a plazmu.

 

OSN-SLátky a procesy ovlivňující systémOSN-E

Podrobnosti jsou uvedeny u jednotlivých vyšetřovaných systémů, nejčastěji se jedná o moč a plazmu.

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

Příkladem dalších systémů podobného typu je Pacient (cerebrospinální systém), Pacient (játra), Pacient(močový trakt), Pacient (pankreas), Pacient (tenké střevo), Pacient (žaludek).

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Antonín Jabor

.