OSN-SAbstraktOSN-E

Osmolální clearance dává informaci o množství plazmy očištěné od osmoticky aktivních látek, za účelem standardizace se přepočítává na standardní povrch 1,73 m2.

 

OSN-STerminologieOSN-E

Definice v NČLP:

Clear. osmolální korig. (Pt(ledviny); objemový tok [ml/s] vzorec 1)

 

OSN-SSynonymaOSN-E

 

OSN-SKlasifikační kódyOSN-E

 

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

 

OSN-SPředpoklady a možnosti použití a provedení výpočtuOSN-E

Korektní sběr moče za interval delší než 4 hodiny, stanovení osmolality plazmy (séra) a moče. Moč se nesmí konzervovat. Přednost má stanovení osmolality v plazmě (heparinát amonný), stanovení osmolality v séru není spolehlivé.

 

OSN-SPotřebné vstupní údajeOSN-E

Objem moče v ml, čas sběru moče v sekundách, osmolalita plazmy (séra) a moče v mmol/kg, tělesná výška a tělesná hmotnost.

 

OSN-SZpůsob výpočtuOSN-E

Výpočet podle běžného vzorce pro clearanci korigovanou na tělesný povrch, tj.

             

COsm = U_Osm * V * 1,73 / (S_OSM * BSA)

 

kde COsm je osmolální clearance v ml/s, V je objem moče v ml/s, U_Osm a S_Osm jsou močová a sérová (plazmatická) osmolalita v mmol/kg, BSA je tělesný povrch podle DuBoisova vzorce v m2.

 

OSN-SOmezení výpočtuOSN-E

Posuzování osmolální clearance a výpočet z ní odvozené clearance bezsolutové vody je méně spolehlivé v situacích, kdy je nutné posuzovat efektivní osmolalitu. V tomto případě je vhodnější výpočet clearance bezelektrolytové vody.

 

OSN-SReferenční mezeOSN-E

Referenční rozpětí do 0.050 ml/s.

 

OSN-SVýznam ve stavu zdraví, fyziologické údajeOSN-E

 

OSN-SVýznam ve stavu nemoci, patofyziologické a patobiochemické údajeOSN-E

Zvyšuje se například při hyperkatabolických stavech s vysokou produkcí osmoticky aktívních látek (urea při hyperkatabolismu), při diabetu (hyperglykemie) nebo při léčbě manitolem. Zvýšení osmolální clearance je doprovázeno polyurií s vysokým odpadem osmotických látek močí v rámci overflow osmotické diurézy. Protože vylučování močoviny představuje ztrátu neefektivních solutů, není clearance osmolální a z ní odvozená clearance bezsolutové vody ideálním ukazatelem. Vhodnější proto jsou výpočty charakterizující efektivní osmolalitu: clearance elektrolytová a clearance bezelektrolytové vody.

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E