OSN-SAbstraktOSN-E

Peritoneální tekutina se fyziologicky vyskytuje v malém množství, od 50 ml výše se jedná o patologicko´é zmnožení peritoneální tekutiny, které se označuje jako ascites. Peritoneální tekutinu lze jako systém použít v konceptu terminologie a nomenklatury IUPAC a IFCC v tom případě, kdy se stanovují jednotlivé součásti, vlastnosti nebo funkce této tělesné tekutiny. Biologickým materiálem, který je předmětem vyšetřování, je v tomto případě peritoneální tekutina získaná libovolným způsobem.

 

OSN-SAnatomické hlediskoOSN-E

Tekutina v peritoneální dutině, za normálních okolností nemá větší význam (objem pod 50 ml), v patologickém množství se jedná o ascites, který může mít povahu transudátu (hustota 1005 - 1015 kg/m3, hmotnostní koncentrace proteinů pod 25 g/l, nízká početní koncentrace buněčných elementů) nebo exudátu (hustota nad 1018 kg/m3, hmotnostní koncentrace proteinů nad 25 g/l, vyšší početní koncentrace buněčných elementů). Transudáty se vyskytují při městnání, exudáty při tumorech, infekcích a kolagenózách

 

OSN-SFyzikální, chemické a morfologické hledisko a vlastnostiOSN-E

Protein

Koncentrace proteinu je nižší u výpotků při cirhóze a hepatocelulárním karcinomu, vyšší u maligních výpotků (karcion ovaria, mezoteliomy, leukemie, karcinomy traktu a jiné). Výhodné je stanovovat poměr mezi koncentrací v peritoneální tekutině (ascitu) a plazmě (séru). Údaje v tabulce (Castaldo, 1994).

 

 

Laktátdehydrogenáza (LD)

Koncentrace LD je nižší u výpotků při cirhóze a hepatocelulárním karcinomu, vyšší u maligních výpotků (karcion ovaria, mezoteliomy, leukemie, karcinomy traktu a jiné). Výhodné je stanovovat poměr mezi aktivitou enzymu v peritoneální tekutině (ascitu) a plazmě (séru). Údaje v tabulce (Castaldo, 1994).

 

 

Cholesterol

Koncentrace cholesterolu je nižší u výpotků při cirhóze a hepatocelulárním karcinomu, vyšší u maligních výpotků (karcion ovaria, mezoteliomy, leukemie, karcinomy traktu a jiné). Údaje v tabulce (Castaldo, 1994).

 

Tabulka: Průměrné hodnoty v maligních peritoneálních výpotcích a v peritoneálních výpotcích při hepatocelulárním karcinomu a cirhóze. Podle Castalda (Castaldo, 1994).

 

Maligní výpotky

Hepatocelulární karcinom a cirhóza

Marker

N

průměr

SD

N

průměr

SD

Protein (g/l)

17

57.12

3.80

72

19.19

1.26

Protein (Ascites : Sérum)

9

0.75

0.10

58

0.29

0.02

Cholesterol (mmol/l)

21

3.14

0.24

73

0.70

0.05

LD (µkat/l)

21

13.70

1.78

73

1.72

0.10

LD (Ascites : Sérum)

9

3.85

0.96

58

0.41

0.04

 

Poznámky k tabulce:

nejsou uvedeny údaje pro pseudouridin, Ascites : Sérum = poměr PRF/S, LD v µkat/l, v původní tabulce U/l, výsledky děleny 60, rozdíly průměrů všech markerů byly významné na hladině p<0.0001.

 

Hyaluronát

U nemocných bez mezoteliomu má koncentrace hyaluronátu v peritoneální tekutině (vyjádřeno jako kyselina uronová) medián 1.5 mg/l s rozsahem koncentrací 0.1 - 5.8 mg/l. U nemocných s verifikovaným mezoteliomem je medián 102 mg/l s rozsahem 76 - 383 mg/l. Pro pleurální i peritoneální výpotek je u mezoteliomu senzitivita pro cutoff 75 mg/l 56% při 100% specifitě (Nurminen, 1994).

 

OSN-SPříprava pacienta, odběr, konzervace, stabilita, transportOSN-E

Sterilní odběr, materiál se získává a transpontuje v chladu. Pro vyšetření krevních elementů odběr pomocí protisrážlivého činidla.

 

OSN-SZískání a stabilita vzorku pro analýzuOSN-E

S ohledem na stanovované analyty.

 

OSN-SLátky a procesy ovlivňující systémOSN-E

Ascites se tvoří z řady příčin:

 

Zvýšený hydrostatický tlak

 

Snížený koloidně osmotický tlak

 

Zvýšená permeabilita peritoneálních kapilár

 

Únik tekutiny do peritoneální dutiny

·         biliární ascites

·         pankreatitida (pankreatická pseudocysta)

·         chylózní ascites

·         močový ascites

 

Různé příčiny

 

 

 

Patofyziologické procesy podmiňující tvorbu ascitu při cirhóze:

 

 

Pro odlišení maligních výpotků a výpotků při cirhóze nebo hepatocelulárním karcinomu (výpotky při cirhóze a hepatocelulárním karcinomu se složením neliší) umožňuje diskriminační rovnice ve tvaru

 

DS = ln(PRF_cholesterol)*0.799 + ln(PRF_LD*60)*1.459 - 7.119

 

kde DS je diskriminační skóre, ln je přirozený logaritmus, cholesterol v mmol/l, LD v µkat/l. Je-li hodnota DS 1.39 a vyšší, jedná se o maligní výpotek, je-li nižší než 1.39, jedná se o výpotek při cirhóze nebo hepatocelulárním karconomu (Castaldo, 1994).

 

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

Stanovení počtu leukocytů a polymorfnukleárních granulocytů je důležité pro diagnostiku spontánní bakteriální peritonitidy.

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

Nurminen, M., Dejmek, A., Martensson, G., Thylen, A., Hjerpe, A.: Clinical utility of liquid-chromatographic analysis of effusions for hyaluronate content. Clin. Chem., 40, 1994, č. 5, s. 777 - 780.

 

Castaldo, G., Oriani, G., Cimino, L., Topa, M., Mostarda, I., Castellano, L., Del Vecchio-Blanco, C., Budillon, G., Salvatore, F., Sacchetti, L.: Total discrimination of peritoneal malignant ascites from cirrhosis- and hepatocarcinoma-associated ascites by assays of ascitis cholesterol and lactate dehydrogenase. Clin. Chem., 40, 1994, č. 3, s. 478 - 483.

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Antonín Jabor (aktualizováno 2009-08-05)