OSN-SAbstraktOSN-E

 

OSN-STerminologieOSN-E

 

OSN-SSynonymaOSN-E

 

OSN-SKlasifikační kódyOSN-E

 

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

 

OSN-SPředpoklady a možnosti použití a provedení výpočtuOSN-E

 

OSN-SPotřebné vstupní údajeOSN-E

 

OSN-SZpůsob výpočtuOSN-E

 

OSN-SOmezení výpočtuOSN-E

Tento způsob vyjádření má mnoho nevýhod:

- vylučování kreatininu kolísá v průběhu dne,

- vylučování je relativně nižší v dětském věku, kdy je naopak vylučování metabolitů kolagenu nejvyšší,

- vylučování kreatininu je závislé na hmotnosti svalů, fyzické zátěži, příjmu proteinů ve stravě,

- vylučování kreatininu výrazně ovlivňuje renální selhání,

- vylučování kreatininu klesá při imobilizaci a malnutrici.

 

OSN-SReferenční mezeOSN-E

+---------------------------------------------------------------+ ¦                                                               ¦ ¦              Věk            N   Deoxypyridinolin volný  Zdroj ¦ ¦              roky                nmol/mmol kreatininu         ¦

            (v závorce SD) +---------------------------------------------------------------¦

            ženy (*)     35 - 55        134      4,43 (1,17)             1

            ženy         82,5 (SD 4,5)  292      5,80 (1,94)             1

            ?            21 - 81        255      4,7 (1,6)               2

            ženy         65 (SD 6)      67       4,6 (1,7)               2

            ženy         64,1 (SD 8,5)  139      5,9 (2,6)               2

            muži         65,3 (SD 8,3)  130      3,9 (1,8)               2

            dívky        12 - 14        13       8,6 (0,9)               3

            děti         13 - 18        18       7,7 (1,1)               3

 

1 Garnero, 1996 2 James, 1996 (*) premenstruální 3 Colwell, 1996

 

 

OSN-SVýznam ve stavu zdraví, fyziologické údajeOSN-E

 

OSN-SVýznam ve stavu nemoci, patofyziologické a patobiochemické údajeOSN-E

Zvýšení

- u starých postmenopauzálních žen s rizikem fraktury krčku femuru, riziko lze odhadnout kombinací stanovení kostní denzity a volného DPYR (nebo CTx) (Garnero, 1996)

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

Colwell, A., Eastell, R.: The renal clearance of free and conjugated pyridinium cross-links of collagen. J. Bone Miner. Res., 11, 1996, č. 12, s. 1976 - 1980.

Garnero, P., Hausherr, E., Chapuy, M.-C., Marcelli, C., Grandjean, H., Muller, C., Cormier, C., Bréart, G., Meunier, P.J., Delmas, P.D.: Markers of bone resorption predict hip fracture in elderly women: The EPIDOS prospective study. J. Bone Miner. Res., 11, 1996. č. 10, s. 1531 - 1538.

James, I.T., Walne, A.J., Perret, D.: The measurement of pyridinium crosslinks: a methodological overview. Ann. Clin. Biochem., 33, 1996, s. 397 - 420.

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E