OSN-SAbstraktOSN-E

Telopeptid kolagenu typu I. C-terminální, obsahující sekvenci oktapeptidu (CTx) je markerem osteorezorpce. V poměru ke kreatininu v moči se používá ke kvantifikaci degradace kolagenu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSN-STerminologieOSN-E

Telopeptid kolagenu typu I. C-terminální, obsahující sekvenci oktapeptidu (CTx)

 

OSN-SSynonymaOSN-E

alfa-CrossLaps

 

OSN-SKlasifikační kódyOSN-E

 

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

 

OSN-SPředpoklady a možnosti použití a provedení výpočtuOSN-E

Koncentrace U_CTx a kreatininu v nesbírané moči.

 

OSN-SPotřebné vstupní údajeOSN-E

U_CTX (mol/l), U_kreatinin (mmol/l)

 

OSN-SZpůsob výpočtuOSN-E

CTX(mol/l)/CREA(mol/l)*1000000, tj. jednotka umol/mol kreatininu. Obvykle se ale udává v ug/mmol kreatininu.

 

OSN-SOmezení výpočtuOSN-E

Dáno vztahem mezi objemem moče a koncentrací kreatininu, který je více než problematický.

 

OSN-SReferenční mezeOSN-E

 

 

Věk

N

CrossLaps

Autor

 

roky

 

ug/mmol kreatininu

 

 

 

 

(v závorce SD)

 

Chlapci

10 měs.

 

1492 (685)

5

 

2 roky

 

1510 (446)

5

Dívky

10 měs.

 

1705 (612)

5

 

2 roky

 

1849 (611)

5

Muži

34 - 86

60

196 (97)

1

Premenopauza

30 - 50

104

250*

2

 

31 - 49

45

217 (132)

1

 

34.2 (5.8)

52

210*

3

 

 

216

229 (SD 128)

4

 

 

36

227 (89,6)

6

 

35 – 49

156

211 (105)

7

 

35 - 55

134

189 (88)

8

 

30 - 51

102

250 (110)

9

Postmenopauza

50 - 59

46

524 (318)

1

 

60 - 69

18

490 (350)

1

 

70 - 74

27

430 (370)

1

 

81 – 89

10

490 (490)

1

 

45 - 55

180

430*

2

 

57.3 (3.5)

61

310*

2

 

 

141

429 (225)

6

 

82,5 (4,5)

292

266 (150)

8

 

45 - 72

410

416 (189)

9

M. Paget

71.1 (8.1)

32

1810 (2300)

1

1_HPT

68.2 (8.6)

10

750 (380)

1

Hyperthyreóza

46.4 (14.5)

27

1280 (970)

1

 

Zdroje referenčních mezí: 1 Garnero, 1994 2 Bonde, 1995 3 Bettica, 1997 4 Ju, 1997 5 Zanze, 1997 6 Bonde, 1996 7 Garnero, 1995 8 Garnero, 1996 9 Bonde, 1994

 

* odhad střední hodnoty z grafu

 

V molárních jednotkách: Ranní vzorek moče získaný mezi 08:00 až 10:00 u 40 zdravých jedinců ve věku 28 - 58 let, 20 mužů a 20 žen, 5 - 95 percentil: 12 - 303 umol/mol kreatininu (Withold, 1996)

 

 

Poznámka:

t-skóre = (průměr premenopauzální – postmenopauzální) / SD premenopauzální

 

 

OSN-SVýznam ve stavu zdraví, fyziologické údajeOSN-E

CTx má cirkadiánní rytmus, podmínky odběru (typ vzorku) musejí být při všech sledováních jednoho nemocného totožné. Maximální koncentrace korigované na kreatinin jsou mezi v noci a brzo ráno (mezi 04.00 až 09.00 hodin), minimální kolem 13.00 až 17.00 hodin. Průměrný rozdíl mezi maximem a minimem byl podle různých autorů 38,4% (u osteoporotických žen), 54% (premenopauzální ženy) a 57%, nejvyšší individuální hodnoty byly kolem +70% a nejnižší kolem -80% proti průměrné denní hodnotě (Aoshima, 1998, Ju, 1997). Genetický podíl rozptylu je malý.

 

Korelace s pyridinolinem

0.77 pro N = 81 (Bonde, 1995),

0.71 pro N = 91 (Garnero 1994)

 

Korelace s deoxypyridinolinem

0.83 (Kent, 1997)

0.76 pro N = 91 (Garnero, 1994)

 

Korelace hydroxyprolinem

0.78 (Kent, 1997)

 

OSN-SVýznam ve stavu nemoci, patofyziologické a patobiochemické údajeOSN-E

Odběr materiálu

Materiálem pro analýzu je první nebo druhá ranní moč (druhou raní moč doporučuje Bonde, 1995), korekce na koncentraci kreatininu v moči, dietní příprava pacienta není nutná. Během noci je nutné doporučit vhodný příjem tekutin, aby v ranní moči nebyla koncentrace CTx příliš vysoká.

 

Zvýšení exkrece CTx močí

·         revmatoidní arthritis léčená kortikoidy,

·         u starých postmenopauzálních žen se zvýšeným rizikem fraktur krčku femuru, možnost predikce rizika fraktury zejména při kombinaci s vyšetřením kostní denzity (Garnero, 1996), asi 2/3 postmenopauzálních žen mají exkreci vyšší než horní mez exkrece zdravých premenopauzálních žen (James, 1996),

·         u osteoporotických postmenopauzálních změn, s diskriminační efektivitou proti zdravým postmenopauzálním ženám srovnatelnou s U_NTx/U_kreatinin a volným deoxypyridinolinem v moči,

·         ve třetím trimestru gravidity a v šestinedělí, kdy se pokládá za projev zvýšené kostní rezorpce,

·         u Pagetovy choroby vylučování CTx stoupá až na pětinásobek normy (James, 1996),

·         u hyperthyreózy vylučování CTx stoupá až na čtyřnásobek normy (James, 1996),

·         po transplantaci ledvin s korelací s kostní alkalickou fosfatázou (Withold, 1996),

·         u nemocných s maligním onemocněním a scintigraficky prokázanými metastázami ve skeletu (Withold, 1996),

·         u hyperparathyreózy.

 

 

Pokles CTx v moči

·         u zdravých postmenopauzálních žen po zahájení HRT, pokles průměrně o 39% za 90% dní léčby, snížení výraznější než snížení pyridinolinu a deoxypyridinolinu), po 12 měsících HRT pokles o 60.7% proti výchozí hodnotě (Bonde, 1995),

·         u postmenopauzálních žen s revmatoidní arthritidou po zahájení HRT, bez ohledu na to, zda je nebo není pacient léčen kortikoidy,

·         léčba bisfosfonáty, po zahájení léčby bisfosfonáty se nejdříve sníží markery osteorezorpce (NTx, CTx a celkový DPD za 2-4 týdny), později markery osteoformace (osteokalcin a kostní ALP za 8-12 týdnů) (Bettica, 1997), po zahájení léčby bisfosfonáty u nemocných s M. Paget (James, 1996),

·         léčba kalcitoninem, CTx v moči lépe reagoval poklesem na kalcitonin než pyridinolin nebo deoxypyridinolin, CTx odpovídal lépe efektu kalcitoninu na kostní denzitu (Overgaard, 1996)

·         nižší hodnoty u premenstruálních žen užívajících perorální kontraceptiva (Garnero, 1995).

 

Změny v perimenopauze

·         zvýšení CTx v době nepravidelných menses a při zvýšeném FSH, zvýšení proti premenopauzálním ženám asi o 70% (Bonde, 1995),

·         negativní korelace s úbytkem kostní hmoty v období 2 let po menopauze, čím více negativní úbytek, tím více pozitivní CTx, podobně negativní korelaci, popisuje Bonde (Bonde, 1995).

 

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

Aoshima, H., Kushida, K., Takahashi, M., Ohishi, T., Hoshino, H., Suzuki, M., Inoue, T.: Circadian variation of urinary type I collagen crosslinked C-telopeptide and free and peptide-bound forms of pyridinium crosslinks. Bone, 22, 1998, č. 1, s. 73 -78.

Bettica, P., Bevilacqua, M., Vago, T., Masino, M., Cucinotta, E., Norbiato, G.: Short-term variations in bone remodeling biochemical markers: cyclical etidronate and alendronate effects compared. J. Clin. Endocrinol. Metab., 82, 1997, č. 9, s. 3034 - 3039.

Bettica, P., Masino, M., Cucinotta, E., Vago, T., Norbiato, G., Moro, L., Suarez, K.M., Romanello, M., Bevilacqua, M.: Comparison of the clinical performances of the immunoenzymometric assays for N-teminal and C-terminal type I collagen telopeptides and the HPLC assay for pyridinium cross-links. Eur. J. Clin. Chem. Clin. Biochem., 35, 1997, č. 1, s. 63 - 68.

Bonde, M., Qvist, P., Fledelius, C., Riis, B.J., Christiansen, C.: Immunoassay for quantifying type I collagen degradation products in urine evaluated. Clin. Chem., 40, 1994, č. 11, s. 2022 - 2025.

Bonde, M., Qvist, P., Fledelius, C., Riis, B.J., Christiansen, C.: Application of an enzyme immunoassay for a new marker of bone resorption (CrossLaps): Follow-up on hormone replacement therapy and osteoporosis risk assessment. J. Clin. Endocrinol. Metab., 80, 1995, č. 3, s. 864 - 868.

Bonde, M., Fledelius, C., Qvist, P., Christiansen, C.: Coated-tude radioimmunoassay for C-telopeptides of type I collagen to assess bone resorption. Clin. Chem., 42, 1996, č. 10, s. 1639 - 1644.

Garnero, P., Gineyts, E., Riou, J.P., Delmas, P.D.: Assessment of bone resorption with a new marker of collagen degradation in patients with metabolic bone disease. J. Clin. Endocrinol. Metab., 79, 1994, č. 3, s. 780 - 785.

Garnero, P., Sornay-Rendu, E., Delmas, P.D.: Decreased bone turnover in oral contraceptive users. Bone, 16, 1995, č. 5, s. 499 - 503.

Garnero, P., Hausherr, E., Chapuy, M.-C., Marcelli, C., Grandjean, H., Muller, C., Cormier, C., Bréart, G., Meunier, P.J., Delmas, P.D.: Markers of bone resorption predict hip fracture in elderly women: The EPIDOS prospective study. J. Bone Miner. Res., 11, 1996. č. 10, s. 1531 - 1538.

James, I.T., Walne, A.J., Perret, D.: The measurement of pyridinium crosslinks: a methodological overview. Ann. Clin. Biochem., 33, 1996, s. 397 - 420.

Ju, H.J., Leung, S., Brown, B., Stringer, M.A., Leigh, S., Scherrer, C., Shepard, K., Jenkins, D., Knudsen, J., Cannon, R.: Comparison of analytical performance and biological variability of three bone resorption assays. Clin. Chem., 43, 1997, č. 9, s. 1570 - 1576.

Overgaard, K., Christiansen, C.: A new biochemical marker of bone resorption for follow-up on treatment with nasal salmin calcitonin. Calcif. Tissue Int., 59, 1996, č. 1, s. 12 - 16.

Withold, W., Friedrich, W., Reinauer, H.: Comparison of biochemical markers of bone resorption in patients with metabolis and malignant bone diseases. Ann. Clin. Biochem., 33, 1996, s. 421 - 427.

Zanze, M., Souberbielle, J.C., Kindermans, C., Rossignol, C., Garabedian, M.: Procollagen propeptide and pyridinium cross-links as markers of type I collagen turnover: sex- and age-related changes in healthy children. J. Clin. Endocrinol. Metab., 82, 1997, č. 9, s. 2971 - 2977.

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E