OSN-SAbstraktOSN-E

Sliny lze jako systém použít v konceptu terminologie a nomenklatury IUPAC a IFCC v tom případě, kdy se stanovují jednotlivé složky (komponenty) slin. Sliny se získávají pomocí katétru nebo pomocí podjazykových sběrných tamponů. Důvodem pro vyšetření slin je neinvazívní monitorování farmakoterapie, sledování koncentrací hormonů, odhad koncentrace alkoholu a podobně.

 

OSN-SAnatomické hlediskoOSN-E

Sliny jsou produktem slinných žláz lokalizovaných v okolí ústní dutiny, z nichž hlavními jsou příušní žlázy (glandulae parotis), podčelistní (glandula submandibularis) a podjazyková (glandula sublingualis). V klidu se sliny tvoří hlavně v submandibulární žláze, po stimulaci v příušních žlázách. Za xerostomii se považuje situace se snížením tvorby slin (vliv léků, Sjogrenův syndrom, neurologická a psychiatrická onemocnění, diabetes insipidus). Za sialorrhoe se označuje situace s patologickým zvýšením produkce slin (záněty, prořezávání dentice, epilepsie).

 

OSN-SFyzikální, chemické a morfologické hledisko a vlastnostiOSN-E

Objem produkovaných slin denně je kolem 500 – 1500 ml, po stimulaci tvorba vzroste na 10 ml za minutu.

 

pH slin roste se stimulací k hodnotám do 7,8, u dětí do 8,0.

 

Chemické složení slin je závislé na stimulaci, resp. objemu slin tvořených za čas. Koncentrace Na+ (bez stimulace pod 10 mmol/l, po stimulaci nad 50 mmol/l) a hydrogenuhličitanu (bez stimulace bez stimulace pod 5 mmol/l, po stimulaci nad 30 mmol/l) se stimulací zvyšuje, koncentrace K+ (bez stimulace nad 15 mmol/l, po stimulaci pod 20 mmol/l), anorganického fosforu, urey a Mg++ (koncentrace asi 4x nižší než v plazmě!) se snižuje. Koncentrace sodného kationu a urey je zvýšena u cystické fibrózy, vztah mezi tímto onemocněním a koncentrací chloridového anionu nebyl prokázán. Sliny obsahují řadu proteinů (glykoproteiny a muciny, imunologicky lze detegovat prealbumin, imunoglobuliny, albumin, transferin a další). Z enzymů je nejvýznamnější přítomnost alfa-amylázy (v sekretu parotické žlázy). Z hormonů je významný obsah kortizolu, 17alfa-progesteronu, progesteronu a testosteronu. Obsah sacharidů (hlavně glykoproteiny a mucin) a lipidů je malý. Z léků je vhodné stanovení fenytoinu (odpovídá volné frakci fenytoinu v plazmě) a teofylinu (poměr sliny/sérum je průměrně 0,68 (0,50 – 0,85).

 

Referenční rozmezí vybraných parametrů ve smíšených slinách (Thomas, 1998)

 

Parametr

Referenční rozmezí

 

Jednotka

Albumin

0,246 – 0,344

g/l

Hydrogenkarbonát

2 – 13

mmol/l

Kalcium

1,2 – 2,8

mmol/l

Chlorid

5 – 40

mmol/l

Sekreční IgA (dimér)

0,420 – 1,74

g/l

Magnezium

0,08 – 0,53

mmol/l

Fosfát

0,45 – 12,5

mmol/l

Draselný kation

10 – 36

mmol/l

Sodný kation

2 – 21

mmol/l

Protein (po stimulaci kyselinou citrónovou)

1,1 – 1,8, resp. 1,4 – 6,4

g/l (údaje různých autorů)

Kortizol (08:00 – 10:00)

6 – 28

nmol/l

Urea

2,3 – 12,5

mmol/l

 

 

 

OSN-SPříprava pacienta, odběr, konzervace, stabilita, transportOSN-E

Odběr slin pomocí katétru (selektivní odběr slin příušní nebo submandibulární žlázy) nebo pomocí soupravy Salivette (odběr smíšených slin).

 

OSN-SZískání a stabilita vzorku pro analýzuOSN-E

Podle požadavků u konkrétního analytu. Obvykle centrifugace po dobu 5 minut při 1200 g. Stabilita slin je pro většinu analytů nízká. Skladování obvykle při –20° C.

 

OSN-SLátky a procesy ovlivňující systémOSN-E

Stimulace tvorby slin vede ke změnám složení. Omezení tvorby slin je možné provést pomocí atropinu. Stimulaci lze navodit pilokarpinem, žvýkáním vhodné látky (např. vosku) nebo čichovou stimulací.

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

Thomas, L.: Clinical Laboratory Diagnosis. TH-Books, Frankfurt, 1998.

Geigy Scientific Tables. Volume 1, Ciba-Geigy, Basle, 1981.

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E