OSN-SAbstraktOSN-E

Pankreatickou tekutinu lze jako systém použít v konceptu terminologie a nomenklatury IUPAC a IFCC v tom případě, kdy se stanovují jednotlivé součásti, vlastnosti nebo funkce této tělesné tekutiny. Biologickým materiálem, který je předmětem vyšetřování, je v tomto případě pankreatická tekutina získaná libovolným způsobem.

 

OSN-SAnatomické hlediskoOSN-E

Tekutina produkovaná epiteliálními buňkami kanálků (vodnatá tekutina bohatá hydrogenuhličitanovým anionem) a acinů (viskózní sekrece obsahující hlavně proenzymy a enzymy). Sekrece je pod vlivem sekretinu a pankreozyminu (identický s cholecystokininem). Sekretin stimuluje při acidifikaci duodenálního obsahu sekreci vody a hydrogenuhličitanu, pankreozymin stimuluje (spolu s acetylcholinem) při přítomnosti peptonů a aminokyselin v duodenu sekreci enzymů.

 

OSN-SFyzikální, chemické a morfologické hledisko a vlastnostiOSN-E

Vzhled je podobný slinám, jde o bezbarvou vodnatou tekutinu, čirou nebo lehce opalescentní.

 

Denní objem se pohybuje (při normálním spánkovém rytmu a běžném přívodu potravin) kolem 700 – 2500 ml nebo 17 – 20 ml na 1 kg hmotnosti denně. Po stimulaci sekretinem může produkce vzrůst na hodnoty kolem 10 ml za minutu.

 

pH je určeno úrovní sekrece hydrogenuhličitanu, za bazálních podmínek je v rozmezí 7,0 až 7,7, po stimulaci může stoupat přes 8,0.

 

Osmolalita se se stimulací příliš nemění a je v rozmezí 300 až 340 mmol/kg.

 

Iontové složení odpovídá bez stimulace plazmatickým koncentracím, po stimulaci zůstává beze změny koncentrace sodného a draselného kationu a zvyšuje se koncentrace hydrogenuhličitanu na úkor koncentrace chloridového anionu. Hydrogenuhličitan dosahuje až 140 mmol/l.

 

Dusíkaté látky představuje (kromě proteinů) hlavně urea (v koncentraci kolem 2 mmol/l), kreatinin se vyskytuje ve stopách a urát v mikromolárních koncentracích.

 

Proteiny vyskytující se v koncentraci obvykle pod 15 g/l zastupují hlavně enzymy (amyláza, lipáza, ribonukleáza, trypsinogen, chymotrypsinogen, proelastáza, prokarboxypeptidáza A, malá množství disacharidáz).

 

OSN-SPříprava pacienta, odběr, konzervace, stabilita, transportOSN-E

Pankreatická tekutina se získává po stimulaci sekretinem a/nebo pankreozyminem v tomto (spíše v Evropě) nebo opačném (spíše v USA) pořadí.

 

OSN-SZískání a stabilita vzorku pro analýzuOSN-E

Údaje uvedeny u příslušných SOP.

 

OSN-SLátky a procesy ovlivňující systémOSN-E

Údaje uvedeny u příslušných SOP.

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

Související dokument - Sekretinový funkční test

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Antonín Jabor

.