Inulin

 

Homopolysacharid ze skupiny fruktanů. Tvořen D-fruktofuranózovými jednotkami spojených vazbou beta2→1, začátek řetězce má vždy glukózu spojenou vazbou alfa1→2,  pak následují fruktózové jednotky. Relativní molekulová hmotnost inulinu je 6000.

 

recenzoval Dalibor Novotný