OSN-SAbstraktOSN-E

Stanovení inzulinu v plazmě je vhodné provádět během provokačních testů po glukose nebo tolbutamidu. Jednorázové stanovení plazmatického inzulinu má jen malou diagnostickou hodnotu. Stanovení však vadí exogenní inzulin a především cirkulující protilátky proti němu. Provokační testy je možné použít k rozlišení diabetu typu 1 (inzulindependentního) od diabetu typu 2 (non-inzulindependentního). U dětí s porušenou tolerancí glukosy lze takto předpovědět, jaký typ se může případně vyvinout. Také diferenciální diagnostika hypoglykemie s hyperinzulinismem a bez hyperinzulinismu je důležitá z terapeutického hlediska. Tumory beta-buněk nebo nesidioblastom se léčí chirurgicky nebo diazoxidem, zatímco hypoglykemie bez hyperinzulinismu obvykle jen glukosou.

 

OSN-SReferenční intervalyOSN-E

 

Fyziologické hodnoty inzulinu v plazmě (nalačno):

děti:                 6 - 18   U/l        0, 25 - 0, 75 µg/l           43 - 108 pmol/l

dospělí:           8 - 24   U/l        0, 34 - 1, 00 µg/l           58 - 172 pmol/l

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Jaroslav Masopust