OSN-SAbstraktOSN-E

C-peptid je jednoduchý polypeptid, tvořený řetězcem 31 aminokyselinových zbytků s molekulární hmotností 3025. Využívá je jako ukazatel skutečné syntézy inzulinu.

 

OSN-STerminologieOSN-E

 

OSN-SSynonymaOSN-E

 

OSN-SKlasifikační kódyOSN-E

 

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

C-peptid v plazmě

 

OSN-SChemická a fyzikální charakteristika, struktura a povaha analytuOSN-E

 

OSN-SRole v metabolismuOSN-E

 

OSN-SZdroj (syntéza, příjem)OSN-E

Účinkem specifických enzymů se proinsulin štěpí za vzniku ekvimolárního množství C-peptidu a inzulinu, které jsou vylučovány z beta-buněk Langerhansových ostrůvků. Současně se uvolňuje i proinzulin, jehož množství je za normálních okolností menší než 20 % vylučovaného inzulinu.

 

OSN-SDistribuce v organismu, obsah ve tkáníchOSN-E

 

OSN-SZpůsob vylučování nebo metabolismusOSN-E

Játra zachycují kolem 12 % C-peptidu. Proto stanovení C-peptidu v plazmě poskytuje mnohem spolehlivější informaci o sekreci beta-buněk než samotný inzulin. Podstatná část C-peptidu se z oběhu prostřednictvím ledvin vylučuje do moče.

 

OSN-SBiologický poločasOSN-E

C-peptid cirkuluje v plazmě s poločasem 11 minut.

 

OSN-SKontrolní (řídící) mechanismyOSN-E

Pacienti, trpící onemocněním ledvin, vykazují velmi často zvýšené hladiny C-peptidu, protože se méně C-peptidu vylučuje do moče. V těchto případech hladiny zjištěné během hladovění nemají valný význam a je nutno použít pouze dynamické testy. U diabetes mellitus, typ I /dříve IDDM/ hladiny C-peptidu po hladovění a po stimulaci vypovídají o poškození beta-buněk autoimunitním zánětem ostrůvků ("insulitis").

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E