OSN-SAbstraktOSN-E

Stolici lze jako systém použít v konceptu terminologie a nomenklatury IUPAC a IFCC v tom případě, kdy se stanovují jednotlivé součásti, vlastnosti nebo funkce tohoto biologického materiálu, který je přímým předmětem vyšetřování.

 

OSN-SAnatomické hlediskoOSN-E

Konečný produkt činnosti trávicího traktu, kdy je střevní tekutina zahuštěna ztrátou vody. Denní produkce 100 – 200 g.

 

OSN-SFyzikální, chemické a morfologické hledisko a vlastnostiOSN-E

Zbarvení stolice

Za normálních okolností hnědé, světlá (šedobílá, acholická) je při biliární obstrukci. Černá stolice indikuje přítomnosti natrávené krve (krvácení v horních partiích gastrointestinálního traktu), případně vysoké dávky železa nebo vizmutu. Příměs červené krve pochází z dolních partií traktu. Červené zabarvení může způsobit zelenina (slupky z rajčat).

 

Ostatní vlastnosti

Obsah vody až 75 %, osmolalita 200 – 250 mmol/kg.

 

Hodnota pH závisí na stravě, běžně 7,0 – 7,5, při vysokém obsahu laktózy se pH pohybuje ve více kyselé oblasti.

 

Denně se stolicí vyloučí za normálních okolností méně než 2,5 g dusíku.

Kalcia se denně vyloučí kolem 0,6 g.

Koproporfyrinu se denně vyloučí 400 – 1000 mg.

Urobilinogenu se denně vyloučí 50 – 300 mg.

 

 

Iontové složení (Wallach, 1992)

 

 

Na+ (mmol/d)

Cl- (mmol/d)

K+ (mmol/d)

fyziologické hodnoty

7,8 ± 2,0

3,2 ± 0,7

18,2 ± 2,5

idiopatická proctocolitis

22,3

19,8

normální

ileostomie

30

19,0

4,1

cholera

zvýšené

zvýšené

 

 

 

Z mikroskopického obrazu je důležitá přítomnost, resp. nepřítomnost leukocytů (různé infekce), erytrocytů (krvácení), tukových kapének po obarvení Sudanem III, vajíček a parazitů.

 

OSN-SPříprava pacienta, odběr, konzervace, stabilita, transportOSN-E

Podle druhu sledovaného analytu.

 

OSN-SZískání a stabilita vzorku pro analýzuOSN-E

Stolice nesmí být kontaminovaná močí. Pacienta je nutné v tomto smyslu poučit, týká se rovněž rodičů dětí. Nádoba musí být sterilní, z plastu, v nouzi skleněná, vyvařená. Nejvhodnější jsou speciální odběrové nádobky.

 

OSN-SLátky a procesy ovlivňující systémOSN-E

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

Wallach, J.: Interpretation of diagnostic tests.  Little, Brown and Company, Boston, 1992, p. 153 – 156.

 

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Antonín Jabor

.