OSN-SAbstraktOSN-E

Délka je základní veličina systému SI s jednotkou metr (m). Metr je délka dráhy světla ve vakuu během časového intervalu 1/299 792 458 sekundy.

 

OSN-SSouvisející informaceOSN-E

 

OSN-STextOSN-E

Délka (lenght) je druh veličiny s rozměrem LM0T0I0Θ0J0N0 = L

 

Délka je základní fyzikální veličina, charakterizující vzdálenost mezi dvěma body.

 

Jednotkou v systému SI je metr (m) a jeho násobky.

 

 

Definice metru

Původně byl definován jako vzdálenost mezi prostředními ryskami prototypu metru.

 

Další definice (z roku 1960) hovoří o metru jako o délce rovnající se 1 650 763,73 násobku vlnové délky záření, šířícího se ve vakuu, které přísluší přechodu mezi energetickými hladinami 2p10 a 5d5 atomu kryptonu.

 

Nová definice pochází z roku 1983: metr je délka dráhy světla ve vakuu během časového intervalu 1/299 792 458 sekundy.

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

Rigg, J.C., Brown, S.S., Dybkaer, R., Olesen, H: Compendium of terminology and nomenclature of properties in clinical laboratory sciences. Blackwell Science, 1995, s. 121 – 124.

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Antonín Jabor