OSN-SAbstraktOSN-E

Termodynamická teplota je základní veličina systému SI s jednotkou kelvin. Jednotka kelvin je definována jako podíl 1/273,16 termodynamické teploty trojného bodu vody.

 

OSN-SSouvisející informaceOSN-E

 

OSN-STextOSN-E

Termodynamická teplota (thermodynamic temperature) je druh veličiny s rozměrem L0M0TI0Θ0J0N0 = Θ

 

Termodynamická teplota je základní fyzikální veličina. Je mírou kinetické energie pohybujících se molekul (entit).

 

Jednotkou v systému SI kelvin (K) a jeho násobky.

 

Doporučeným druhem veličiny je Celsiova teplota s doporučenou jednotkou stupeň Celsia (˚C).

 

Definice kelvinu

Kelvin je definován jako podíl 1/273,16 termodynamické teploty trojného bodu vody (definice pochází z roku 1967).

 

Příklad použití v biologických vědách

 

Systém

Pacient

Komponenta

Tělo (Celsiova teplota)

Druh veličiny

Celsiova teplota

Jednotka

˚C

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

Rigg, J.C., Brown, S.S., Dybkaer, R., Olesen, H: Compendium of terminology and nomenclature of properties in clinical laboratory sciences. Blackwell Science, 1995, s. 193 – 195.

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Antonín Jabor

.