OSN-SAbstraktOSN-E

Base excess plazmy představuje odchylku plazmatických bazí (hydrogenkarbonát, albumin, fosfát) od referenční meze určené titrací plazmy.

 

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

Rovnice pro výpočet base excess plazmy označil Siggaard-Andersen jako Van Slykeovu rovnici plazmy.

a – 24,4 = -ßH+(Po) * (c – 7,40) + e

kde

            a = koncentrace bikarbonátu v plazmě (mmol/l),

            c = pH plazmy při 37 °C,

            ßH+(Po) = cProtplazma * 0,11, pufrová hodnota nebikarbonátových pufrů, jedná se o plazmu bez pCO2, je funkcí plazmatických proteinů,

            cProtplazma = koncentrace proteinů v plazmě v g/l,

            e = base excess plazmy v mmol/l.

 

Tato rovnice má rovněž jiný tvar:

BE = (HCO3 – 25,4) + 7,7 * (pH-7,40)

Jedná se o van Slykeovu rovnici plazmy mírně modifikovanou Siggaard-Andersenem pro tekutinu s nulovou koncentrací hemoglobinu, platí pro hodnotu celkových proteinů 70 g/l, rozdíl je pouze v konstantě odečítané od HCO3 (zde 25,4, v originální rovnici 24,4).

 

Viz též:

Rovnice pro výpočet base excess plazmy

 

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Antonín Jabor