OSN-SAbstraktOSN-E

Base excess krve představuje odchylku bazí (hemoglobin, hydrogenkarbonát, albumin, fosfát) od referenční meze určené titrací plazmy.

 

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

Rovnice pro výpočet base excess plné krve byla Siggaard-Andersenem označena jako Van Slykeova rovnice krve (rovnice rovnováhy pCO2 v krvi).

a – 24,4 = -(2,3 * b + 7,7) * (c – 7,40) + d/(1 – 0,023 * b)

kde

            a = koncentrace bikarbonátu v plazmě (mmol/l),

            b = koncentrace hemoglobinu v krvi (mmol/l),

            c = pH plazmy při 37 st. C,

            d = koncentrace base excess v krvi (mmol/l).

 

 

Viz též:

Rovnice výpočtu base excess krve

 

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Antonín Jabor