OSN-SAbstraktOSN-E

Podíl katalytické aktivity je druh veličiny (vlastnosti, kind-of-property v terminologii konceptu IUPAC/IFCC) odvozený od základních veličin systému SI mol a čas, ale vzhledem k použití ve zlomku patří mezi veličiny s dimenzí a jednotkou 1.

 

OSN-SSouvisející informaceOSN-E

 

OSN-STextOSN-E

Podíl katalytické aktivity (catalytic-activity fraction) je druh veličiny s rozměrem L0M0T0I0Θ0J0N0 = 1

 

Podíl katalytické aktivity izoenzymu Ei v enzymu E systému 1 je katalytická aktivita izoenzymu dělená katalytickou aktivitou všech izoenzymů enzymu v systému za předpokladu, že se pro měření katalytické aktivity všech složek používá totožná procedura.

 

Jednotkou v systému SI je katal na katal (kat kat-1), tedy jedna (1) a násobky. Není jednotný názor na syntaxi násobků, rozhodně se nepovoluje kombinace prefixů kilo, mega, tera a mili, mikro, nano atd. ve spojení s jednotkou jedna (1). Možná syntaxe je proto například 4.1012 (čtyři krát deset na dvanáctou), nikoli 4 T1 (čtyři terajedna).

 

Příklad použití v biologických vědách

 

Systém

Alkalická fosfatáza (celková)

Komponenta

Alkalická fosfatáza – kostní izoforma

Druh veličiny

Podíl katalytické aktivity

Jednotka

1

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

Podíl katalytické aktivity nabývá hodnoty pouze v intervalu 0 až 1. Nesmí se zaměňovat s

katalytickým poměrem (poměr katalytických aktivit, catalytic-activity ratio), kde jsou hodnoty v intervalu 0 až +∞.

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

Rigg, J.C., Brown, S.S., Dybkaer, R., Olesen, H: Compendium of terminology and nomenclature of properties in clinical laboratory sciences. Blackwell Science, 1995, s. 112.

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Antonín Jabor