OSN-SAbstraktOSN-E

Energie je druh veličiny (vlastnosti, kind-of-property v terminologii konceptu IUPAC/IFCC) odvozený od základních veličin systému SI délka, hmotnost a čas. Příkladem obvykle používané jednotky je joule (J).

 

OSN-SSouvisející informaceOSN-E

 

OSN-STextOSN-E

Energie (energy) je druh veličiny s rozměrem L2MT-2I0Θ0J0N0 = L2MT-2

 

Energie je popsána Einsteinovou rovnicí

 

E = m c02

 

kde m je hmotnost a c0 je rychlost světla ve vakuu. Pomocí této rovnice lze definovat speciální formy energie – kinetickou a potenciální.

 

Synonyma: množství energie, amount-of-energy

 

Jednotkou v systému SI je joule (J) čili kg m2 s-2 a příslušné násobky, dalšími jednotkami tohoto rozměru je newton metr (N m = J) a watt sekunda (W s = J).

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

Rigg, J.C., Brown, S.S., Dybkaer, R., Olesen, H: Compendium of terminology and nomenclature of properties in clinical laboratory sciences. Blackwell Science, 1995, s. 175 – 179.

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Antonín Jabor