OSN-SAbstraktOSN-E

Počet (entit) je druh veličiny (vlastnosti, kind-of-property v terminologii konceptu IUPAC/IFCC) s dimenzí a jednotkou 1. Entitou může být jakákoli počitatelná čístice.

 

OSN-SSouvisející informaceOSN-E

 

OSN-STextOSN-E

Počet entit (number of entities) je druh veličiny s rozměrem L0M0T0I0Θ0J0N0 = 1

 

Počet entit komponenty B v systému 1 představuje absolutní frekvenci (ve statistických vědách), počet individuí, částic, počet molekul nebo jiných elementárních entit v systému.

 

Jednotkou v systému SI je jedna (1) a násobky. Není jednotný názor na syntaxi násobků, rozhodně se nepovoluje kombinace prefixů kilo, mega, tera a mili, mikro, nano atd. ve spojení s jednotkou jedna (1). Možná syntaxe je proto například 4.1012 (čtyři krát deset na dvanáctou), nikoli 4 T1 (čtyři terajedna).

 

Příklad použití v biologických vědách

 

Systém

Močový systém

Komponenta

Konkrement

Druh veličiny

Počet (entit)

Jednotka

1

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

Poznámka 1

Počítanou entitou může být jakákoli částice nebo směs částic, formované jednotky nebo viditelná tělesa, jinými slovy jakýkoli chemicky nebo fyzikálně definovatelný typ entity.

 

Poznámka 2

Ve statistice se entity nazývají položky nebo individua, která mohou náležet populaci, skupině, vzorku, třídě a podobně.

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

Rigg, J.C., Brown, S.S., Dybkaer, R., Olesen, H: Compendium of terminology and nomenclature of properties in clinical laboratory sciences. Blackwell Science, 1995, s. 93 – 95.

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Antonín Jabor