OSN-SAbstraktOSN-E

Parciální tlak je druh veličiny (vlastnosti, kind-of-property v terminologii konceptu IUPAC/IFCC) odvozený od základních veličin systému SI délka, hmotnost a čas. Příkladem obvykle používané jednotky je pascal a příslušné násobky.

 

OSN-SSouvisející informaceOSN-E

 

OSN-STextOSN-E

Parciální tlak (partial pressure) je druh veličiny s rozměrem L-1MT-2I0Θ0J0N0 = L-1MT-2

 

Parciální tlak komponenty B v plynném systému 1 je součin látkového podílu komponenty a tlaku plynného systému.

 

Viz též  tlak (pressure).

 

Jednotkou v systému SI je pascal (Pa = J m-3 = N m-2 = kg m-1 s-2) a jeho násobky.

 

Příklad použití v biologických vědách

 

Systém

Plazma

Alveolární plyn

Komponenta

Kyslík

Oxid uhličitý

Druh veličiny

Parciální tlak

Parciální tlak

Jednotka

kPa

kPa

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

Rigg, J.C., Brown, S.S., Dybkaer, R., Olesen, H: Compendium of terminology and nomenclature of properties in clinical laboratory sciences. Blackwell Science, 1995, s. 172.

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Antonín Jabor