OSN-SAbstraktOSN-E

Hustota (objemová hmotnost) je druh veličiny (vlastnosti, kind-of-property v terminologii konceptu IUPAC/IFCC) odvozený od základních veličin systému SI hmotnost a délka. Příkladem obvykle používané jednotky je kilogram na metr krychlový.

 

OSN-SSouvisející informaceOSN-E

 

 

OSN-STextOSN-E

Hustota (objemová hmotnost, volumic mass) je druh veličiny s rozměrem L-3MT0I0Θ0J0N0 = L-3M

 

Objemová hmotnost představuje hmotnost systému dělenou jeho objemem.

 

Jednotkou v systému SI je kilogram na krychlový metr (kg m-3) a jeho násobky.

 

 

Příklad použití v biologických vědách

 

Systém

Moč

Komponenta

Objemová hmotnost (hustota)

Druh veličiny

Objemová hmotnost

Jednotka

kg/m3

 

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

Poznámka 1

Nedoporučuje se používat názvy hmotnostní hustota (mass density), hustota (density), specifická tíha (specific gravity) a specifická hmotnost (specific weight).

 

Poznámka 2

Objemovou hmotnost nelze zaměňovat s hmotnostní koncentrace , kdy je sice stejný rozměr v rámci systému SI, ale jedná se o hmotnost komponenty B v systému 1.

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

Rigg, J.C., Brown, S.S., Dybkaer, R., Olesen, H: Compendium of terminology and nomenclature of properties in clinical laboratory sciences. Blackwell Science, 1995, s. 139 – 141.

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Antonín Jabor