OSN-SAbstraktOSN-E

Objemový tok je druh veličiny (vlastnosti, kind-of-property v terminologii konceptu IUPAC/IFCC) odvozený od základních veličin systému SI délka a čas. Příkladem obvykle používané jednotky je lmetr krychlový za sekundu, litr za sekundu a příslušné násobky. Objemový tok je rozměrem totožný s clearancí (clearance). Přednost má ale používání druhu veličiny objemový tok, pokud je to možné.

 

OSN-SSouvisející informaceOSN-E

 

OSN-STextOSN-E

Objemový tok (volume rate) je druh veličiny s rozměrem L3M0T-1I0Θ0J0N0 = L3T-1

 

Objemový tok komponenty B v systému 1 je objem komponenty B který se změnil nebo byl transportován do systému nebo ze systému v čase, dělený tímto časem.

 

Jednotkou v systému SI je krychlový metr za sekundu (m3 s-1) a jeho násobky. V biologických vědách se doporučuje používat jednotku litr za sekundu (l/s) a její násobky.

 

Tento druh veličiny je rozměrem totožný s clearancí (clearance) – viz dále. Doporučuje se však používat objemový tok, pokud je to možné.

 

 

Příklad použití v biologických vědách

 

Systém

Pacient (ledviny)

Komponenta

Clearance kreatininu

Druh veličiny

Objemový tok

Jednotka

ml/s

 

 

 

Clearance (clearance) je druh veličiny s rozměrem L3M0T-1I0Θ0J0N0 = L3T-1

 

Clearance komponenty B ze systému 1 do výstupního systému 2 je součin látkové koncentrace komponenty B ve specifikované výstupní tekutině systému 2 a objemového toku tohoto výstupu 2 dělený látkovou koncentrací komponenty B v systému 1.

 

Jednotkou v systému SI je krychlový metr za sekundu (m3 s-1) a jeho násobky. V biologických vědách se doporučuje používat jednotku litr za sekundu (l/s) a její násobky.

 

Příklad použití v biologických vědách

 

Systém

Plazma

Komponenta

Kreatinin

Druh veličiny

Clearance

Jednotka

ml/s

 

V toxikologii lze clearanci komponenty B z organismu vypočítat jako sumu paralelních clearancí těch orgánů, které se na eliminaci komponenty podílejí. Druh veličiny clearance lze nahradit objemovým tokem (volume rate) tam, kde je to možné.

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

Rigg, J.C., Brown, S.S., Dybkaer, R., Olesen, H: Compendium of terminology and nomenclature of properties in clinical laboratory sciences. Blackwell Science, 1995, s. 156 – 157.

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Antonín Jabor