OSN-SAbstraktOSN-E

Elektrický proud je základní veličina systému SI s jednotkou ampér (A). Ampér je takový konstantní proud, který, je-li udržován ve dvou paralelních vodičích o nekonečné délce, nebo zanedbatelném kruhovém průřezu, a umístěných ve vzdálenosti 1 metru od sebe ve vakuu, produkuje mezi těmito vodiči sílu rovnou 2*10^-7 newtonu na metr délky.

 

OSN-SSouvisející informaceOSN-E

 

OSN-STextOSN-E

Elektrický proud (electrical current) je druh veličiny s rozměrem L0M0T00J0N0 = I

 

Elektrický proud je roven elektrickému náboji přeneseném v malém časovém intervalu děleným časovým rozdílem odpovídajícím tomuto časovému intervalu.

 

Jednotkou v systému SI je ampér (A, coulomb za sekundu, A = C s-1) a jeho násobky.

 

Ampér je takový konstantní proud, který, je-li udržován ve dvou paralelních vodičích o nekonečné délce, nebo zanedbatelném kruhovém průřezu, a umístěných ve vzdálenosti 1 metru od sebe ve vakuu, produkuje mezi těmito vodiči sílu rovnou 2.10-7 newtonu na metr délky (CIPM 1946, Resolution 2; 9. CGPM 1948).

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

Rigg, J.C., Brown, S.S., Dybkaer, R., Olesen, H: Compendium of terminology and nomenclature of properties in clinical laboratory sciences. Blackwell Science, 1995, s. 187.

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Antonín Jabor