OSN-SAbstraktOSN-E

Přítomnost (presence) je druh veličiny, resp. kvalitativní vlastnost (kind-of-property v terminologii konceptu IUPAC/IFCC) bez vazby na jednotku systému SI. Charakterizuje individuální schopnost rozpoznat reálnou existenci pozorovaného objektu. Přítomnost je vlastnost bezrozměrná, individuálně hodnocená.

 

OSN-SSouvisející informaceOSN-E

 

OSN-STextOSN-E

Přítomnost (presence) je kvalitativní vlastností, charakterizující individuální schopnost rozpoznat reálnou existenci pozorovaného objektu. Přítomnost je vlastnost bezrozměrná, individuálně hodnocená. Výsledky se vydávají pomocí nominální škály.

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Antonín Jabor