OSN-SAbstraktOSN-E

Relativní látková koncentrace je druh veličiny (vlastnosti, kind-of-property v terminologii konceptu IUPAC/IFCC) odvozený od základních veličin systému SI látkové množství a délka, ale vzhledem k použití ve zlomku patří mezi veličiny s dimenzí a jednotkou 1. Relativní látková koncentrace patří mezi druhy veličin (kvocienty), charakterizující poměr dvou stejných komponent (složek) různého množství ve dvou různých systémech.

 

OSN-SSouvisející informaceOSN-E

 

OSN-STextOSN-E

Relativní látková koncentrace (poměrná látková koncentrace, relative amount-of-substance concentration) je druh veličiny s rozměrem L0M0T0I0Θ0J0N0 = 1

 

Relativní látková koncentrace patří mezi druhy veličin (kvocienty), charakterizující poměr dvou stejných komponent (složek) různého množství ve dvou různých systémech.

 

Jednotkou v systému SI je mol/l (mol/l)-1, tedy jedna (1) a násobky. Není jednotný názor na syntaxi násobků, rozhodně se nepovoluje kombinace prefixů kilo, mega, tera a mili, mikro, nano atd. ve spojení s jednotkou jedna (1). Možná syntaxe je proto například 4.1012 (čtyři krát deset na dvanáctou), nikoli 4 T1 (čtyři terajedna).

 

Relativní látková koncentrace se používá např. pro vyjadřování vztahu látkové koncentrace glukózy v likvoru a plazmě a podobně.

 

Výsledky mohou nabývat hodnot od 0 do +∞.

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Antonín Jabor

.