OSN-SAbstraktOSN-E

Relativní směrodatná odchylka je druh veličiny (vlastnosti, kind-of-property v terminologii konceptu IUPAC/IFCC) bez vazby na jednotku systému SI. Popisuje vztah mezi průměrem měření a směrodatnou odchylkou výběrovou. Vypočte se jako podíl průměr/směrodatná odchylka výběrová, výsledky mohou nabývat hodnot od nuly do +nekonečna.

 

 

OSN-SSouvisející informaceOSN-E

 

OSN-STextOSN-E

Relativní směrodatná odchylka výběrová je druhem veličiny popisujícím vztah mezi průměrem a směrodatnou odchylkou výběrovou. Vypočte se jako podíl průměr/směrodatná odchylka výběrová, výsledky mohou nabývat hodnot od nuly do +∞.

 

Jednotkou v systému SI je jedna (1), připouští se vydávání výsledků v procentech (%).

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Antonín Jabor