OSN-SAbstraktOSN-E

Relativní hmotnostní poměr je druh veličiny (vlastnosti, kind-of-property v terminologii konceptu IUPAC/IFCC) odvozený od základní veličiny systému SI hmotnost, ale vzhledem k použití ve zlomku patří mezi veličiny s dimenzí a jednotkou 1. Relativní hmotnostní poměr patří mezi druhy veličin (kvocienty), charakterizující poměr dvou stejných komponent (složek) různého množství ve dvou různých systémech.

 

OSN-SSouvisející informaceOSN-E

 

OSN-STextOSN-E

Relativní hmotnostní poměr (poměrný hmotnostní poměr, relative mass ratio) je druh veličiny s rozměrem L0M0T0I0Θ0J0N0 = 1

 

Relativní hmotnostní poměr patří mezi druhy veličin (kvocienty), charakterizující poměr dvou stejných komponent (složek) různého množství ve dvou různých systémech. V tomto případě se jedná o poměr komponent složených ze dvou různých analytů.

 

Jednotkou v systému SI je jedna (1) a násobky. Není jednotný názor na syntaxi násobků, rozhodně se nepovoluje kombinace prefixů kilo, mega, tera a mili, mikro, nano atd. ve spojení s jednotkou jedna (1). Možná syntaxe je proto například 4.1012 (čtyři krát deset na dvanáctou), nikoli 4 T1 (čtyři terajedna).

 

Relativní hmotnostní poměr se používá pro vyjadřování vztahu hmotnostního poměru ve dvou různých systémech.

 

Doporučená terminologie a nomenklatura podle IUPAC/IFCC řeší například vyjadřování hmotnostního poměru imunoglobulinu G a albuminu ve dvou různých systémech - v likvoru a plazmě. Syntaxe pro tento relativní hmotnostní poměr je následující:

 

Pt--Immunoglobulin G/Albumin, relative mass ratio (Csf/P) = ? (1.0)

 

Výpočet se provede například takto: CSF_IgG/1000/CSF_ALB/P_IGG/P_ALB, CSF_IgG v mg/l, ostatní údaje v g/l.

 

Výsledky mohou nabývat hodnot od 0 do +∞.

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Antonín Jabor

.