OSN-SAbstraktOSN-E

Poměr objemových toků je druh veličiny (vlastnosti, kind-of-property v terminologii konceptu IUPAC/IFCC) odvozený od základních veličin systému SI délka a čas, ale vzhledem k použití ve zlomku patří mezi veličiny s dimenzí a jednotkou 1.

 

OSN-SSouvisející informaceOSN-E

 

OSN-STextOSN-E

Poměr objemových toků (volume rate ratio) je druh veličiny s rozměrem L0M0T0I0Θ0J0N0 = 1

 

Poměr objemových toků komponenty B ke komponentě C v systému 1 představuje objemový tok komponenty B v systému dělený objemovým tokem jiné komponenty C ve stejném systému. Komponentami B a C jsou například clearance sodného kationu a clearance kreatininu (výslednou složenou komponentou je pak frakční exkrece).

 

Jednotkou v systému SI je jedna (1) a násobky. Není jednotný názor na syntaxi násobků, rozhodně se nepovoluje kombinace prefixů kilo, mega, tera a mili, mikro, nano atd. ve spojení s jednotkou jedna (1). Možná syntaxe je proto například 4.1012 (čtyři krát deset na dvanáctou), nikoli 4 T1 (čtyři terajedna).

 

Příklad použití v biologických vědách

 

Systém

Pacient(ledviny)

Komponenta

Frakční exkrece sodného kationtu

Druh veličiny

Poměr objemových toků

Jednotka

1

 

Poměr objemových toků nabývá hodnoty v intervalu 0 až +∞.

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Antonín Jabor

.