OSN-SAbstraktOSN-E

Pot lze jako systém použít v konceptu terminologie a nomenklatury IUPAC a IFCC v tom případě, kdy se stanovují jednotlivé složky (komponenty) potu. Diagnostické metody se zabývají ekrinním potem, apokrinní pot obvykle předmětem vyšetření není. Pot se získává po pilokarpinové iontoforéze nebo pomocí náplasťových odběrových zařízení. Důvodem pro vyšetření potu je stanovení iontů nebo osmolality potu při diagnostice cystické fibrózy (tento důvod se s dostupností metod molekulové biologie dostává do pozadí) a nověji vyšetření drog v rámci screeningu.

 

OSN-SAnatomické hlediskoOSN-E

Pot je produktem dvou typů potních žláz - ekrinních a apokrinních. Ekrinní potní žlázy (malé, minores, v neochlupené kůži) produkují hypoosmolální pot charakteru víceméně čiré vodnaté tekutiny, vhodné k laboratornímu vyšetření. Apokrinní sekrece (produkovaná apokrinními potními žlázami v ochlupené části těla, označované jako velké, majores) má mléčný, mírně nažloutlý vzhled, získává se expresí a pro diagnostiku se nepoužívá.

 

OSN-SFyzikální, chemické a morfologické hledisko a vlastnostiOSN-E

Denní produkce potu

Silně závisí na tělesné teplotě, okolní teplotě a fyzické aktivitě. Maximálně se tvoří až 2 - 4 l potu za hodinu.

 

Koncentrace iontů

Sodný kationt: normální koncentrace Na+ v potu je 5 - 40 mmol/l, hodnoty nad 80 mmol/l jsou typické pro cystickou fibrózu. Koncentrace Na+ v potu je řízena mineralokortikoidy, v procesu adaptace na teplo koncentrace Na+ v potu klesá. Zvýšení Na+ v potu je dále při Addisonově chorobě, ektodermální dysplázii, hereditárním nefrogenním diabetes insipidus, při deficitu glukóza-6-fosfatázy a dalších.

Chloridový aniont: normální koncentrace Cl- je 5 - 40 mmol/l, nediagnostická šedá zóna je 40 - 60 mmol/l, hodnoty nad 70 mmol/l jsou typické pro cystickou fibrózu.

Draselný kationt: normální koncentrace K+ je kolem 10 mmol/l.

Osmolalita potu je běžně kolem 150 mmol/kg s rozmezím 84 - 170 mmol/kg. se zvyšuje při cystické fibróze.

 

pH

Normální ekrinní sekrece je kyselá s hodnotami pH kolem 5,8, po aplikaci pilokarpinu stoupá pH na 6,8.

 

Organické látky

Urea je při běžné produkci potu v rozmezí 12 - 33 mmol/l (tj. asi čtyřnásobek plazmatické koncentrace), při zvyšování produkce potu koncentrace urey klesá k plazmatickým hodnotám.

Amoniak je v koncentracích několika mmol/l (s krajními hodnotami 0,7 až 25 mmol/l), takže mnohonásobně překračuje koncentrace v plazmě. Údaje o koncentracích v potu se liší, důvodem je odlišný stupeň bakteriální dekompozice urey na amoniak.

Laktát v potu překračuje mnohonásobně koncentraci v plazmě s možným rozmezím 14 - 42 mmol/l.

Glukóza v potu je obvykle pod 1 mmol/l.

Protein celkový dosahuje koncentrací kolem 80 mg/l, tedy 1000x méně než v plazmě.

enzymů se v potu vyskytuje ve větších aktivitách amyláza.

 

OSN-SPříprava pacienta, odběr, konzervace, stabilita, transportOSN-E

a. získání vzorku při pilocarpinovém testu

Pilokarpin se aplikuje do kůže pomocí iontoforézy, místem sběru potu je kůže předloktí nebo horní část zad u malých dětí, pot se zásadně neodebírá s dlaně ruky. Kontraindikací pilokarpinové iontoforézy je dermatitida nebo předchozí výrazné pocení na uvažovaném místě kůže. Minimální získaná hmotnost vzorku potu pro analýzu je 50 mg.

 

b. získání vzorku pro analýzu drog (screening, systém PharmChek)

Vzorek se může získat pomocí speciálního odběrového systému, který se jako náplast připevní na kůži paže. Systém je tvořen polyuretanovou membránou, přes kterou difundují soli a léky a kumulují se v celulózovém polštářku. Při teplotě 22° Celsia systém zachytí minimálně 300 µl potu za den. Fyzická zátěž a zvýšení teploty zvyšuje množství získaného potu. Systém se ponechává připevněn na kůži několik dnů (i déle než týden), pak se polštářek umístí do uzavřené zkumavky s 2,5 ml acetátového pufru o pH 5,0 s metanolem.

 

OSN-SZískání a stabilita vzorku pro analýzuOSN-E

 

OSN-SLátky a procesy ovlivňující systémOSN-E

Množství produkovaného potu závisí zejména na teplotě těla, okolí a fyzické aktivitě. S adaptací na teplo se mění objem potu a mění se rovněž jeho složení (ve smyslu poklesu koncentrace iontů).

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

První verze. Bude doplňováno.

Antonín Jabor

.