OSN-SAbstraktOSN-E

Kloubní tekutinu lze jako systém použít v konceptu terminologie a nomenklatury IUPAC a IFCC v tom případě, kdy se stanovují jednotlivé součásti, vlastnosti nebo funkce této tělesné tekutiny. Biologickým materiálem, který je předmětem vyšetřování, je v tomto případě kloubní tekutina získaná libovolným způsobem.

 

OSN-SAnatomické hlediskoOSN-E

Kloubní tekutina (synoviální tekutina) je tvořena ultrafiltrátem krevní plazmy, který je obohacen o mukopolysacharidy produkované buňkami kloubní výstelky.

 

OSN-SFyzikální, chemické a morfologické hledisko a vlastnostiOSN-E

Objem: při punkci kolenního kloubu lze za normálních okolností získat 2 – 6 ml kloubní tekutiny. Za patologických okolností objem stoupá na 10 – 30 ml.

 

Vzhled: čirá, bezbarvá nebo jen mírně nažloutlá viskózní tekutina. U hemoragických kloubních tekutin (například u tumorů, hemofilie, po traumatech) má tekutina krvavý charakter nebo je xantochromní. Viskozita je podmíněna přítomností kyseliny hyaluronové a jejími molekulárními formami. Viskozita klesá u zánětlivých a septických kloubních chorob.

 

pH: za normálních okolností odpovídá pH plazmy, obvykle 7,4434 (extrémní hodnoty 7,31 – 7,64), snižuje se u zánětlivých onemocnění (a současně stoupá laktát).

 

pO2: snížený parciální tlak spolu se zvýšenou koncentrací laktátu. Velmi nízké koncentrace u revmatoidní artritidy, kde vlivem zvýšeného metabolismu a nedostatečné dodávce kyslíku může klesat až k nulovým hodnotám.

 

Na+: nižší než v plazmě (vlivem Donnanovy rovnováhy), obvykle 136 ± 1,63 mmol/l, bez specifických změn u kloubních onemocnění.

 

K+: nižší než v plazmě (vlivem Donnanovy rovnováhy), obvykle 4,0 ± 0,25 mmol/l, bez specifických změn u kloubních onemocnění.

 

Ca2+: nižší než v plazmě (vlivem Donnanovy rovnováhy), bez specifických změn u kloubních onemocnění, může být sníženo u chondrokalcinózy.

 

Mg2+: nižší než v plazmě (vlivem Donnanovy rovnováhy), bez specifických změn u kloubních onemocnění.

 

Cl-: vyšší než v plazmě (vlivem Donnanovy rovnováhy), obvykle kolem 107 mmol/l.

 

Urát: koncentrace urátu odpovídá obvykle plazmě, při dně se vyskytují krystaly urátu sodného.

 

Osmolalita: obvykle odpovídá plazmě.

 

Proteiny: běžně na úrovni 25 – 30 % koncentrace v séru, průměrně kolem 12 - 18 g/l, za abnormální se považuje koncentrace nad 25 g/l. Hlavní složkou je obvykle albumin (kolem 8 g/l) a imunoglobuliny. Proteiny pocházejí z krevní plazmy. Při zánětlivém onemocnění kloubu se zvyšuje permeabilita synoviální membrány a v kloubní tekutině se zvyšuje koncentrace alfa-2-glykoproteinů. Z enzymů se zvyšují při zánbětlivých onemocněních kloubů lysozomální enzymy (kyselá fosfatáza, hydrolázy) a laktátdehydrogenáza.

 

Glukóza: koncentrace normálně asi o 10 % nižší než koncentrace v plazmě, největší snížení u tuberkulózní artritidy a septické artritidy. Důvodem pro snížení je konzumpce leukocyty a bakteriemi.

 

Laktát: běžně pod 2 mmol/l (při pH nad 7,30), zvýšené koncentrace jsou u negonokokových septických artritid (gram-negativní bakterie, gram-pozitivní koky, plísně).

 

Glykosaminoglykany: hlavním představitelem je kyselina hyaluronová (98 % všech glykosaminoglykanů), kolem 2 % tvoří chondroitinsulfát. Množství glykosaminoglykanů při koublích onemocněních klesá a zvyšuje se množství proteinů na ně vázaných (zejména IgG).

 

Buněčné elementy: leukocyty normálně pod 200 * 106/l, podíl neutrofilních granulocytů asi 0,25 (25 %). U zánětlivých afekcí se zvyšuje počet leukocytů nad 2000 * 106/l a podíl polymorfonukleárů nad 0,75 (75 %). Početní koncentrace leukocytů je pod 5000 * 106/l u nezánětlivých afekcí, do 10000 * 106/l u hemoragických poruch, 750 – 45000 (průměrně 13500) * 106/l u akutní dnavé artritidy, 300 – 75000 (průměrně 15500) * 106/l u revmatoidní artritidy, 300 – 98000 (průměrně 17800) * 106/l u revmatické horečky, 2500 – 105000 (průměrně 23500) * 106/l u tuberkulózní artritidy, 1500 – 108000 (průměrně 14000) * 106/l u gonoroické artritidy a 15600 – 213000 (průměrně 65400) u septické artritidy. Početní podíl neutrofilních granulocytů je pod 0,25 (pod 25 %) u nezánětlivých afekcí, pod 0,50 (50 %) u hemoragických poruch, 0,48 – 0,94 (průměrně 0,83, tj. 83 %) u akutní dnavé artritidy, 0,05 – 0,96 (průměrně 0,65, tj. 65 %) u revmatoidní artritidy, 0,08 – 0,98 (průměrně 0,46, tj. 46 %) u revmatické horečky, 0,29 – 0,96 (průměrně 0,67, tj. 67 %) u tuberkulózní artritidy, 0,02 – 0,96 (průměrně 0,64, tj. 64 %) u gonoroické artritidy a 0,75 – 1,00 (průměrně 0,95, tj. 95 %) u septické artritidy.

 

Krystaly: běžně se nevyskytují ani volné, ani intracelulárně. U akutní dnavé artritidy krystaly urátu sodného, které se mohou v akutní fázi nacházet i v polymorfonukleárních leukocytech. U akutní chondrokalcinózy se mohou vyskytovat krystaly pyrofosfátu vápenatého. U revmatoidní artritidy se mohou vyskytovat krystaly cholesterolu, po aplikaci kortikoidů lze detegovat krystaly steroidů. Odlišení krystalů je vhodné provádět polarizační mikroskopií.

 

OSN-SPříprava pacienta, odběr, konzervace, stabilita, transportOSN-E

Vzhledem k možnému porovnávání koncentrací v kloubní tekutině a plazmě se má odběr provádět po nejméně 4 hodinách lačnění. Pro identifikaci krystalů se používá odběr 2,0 ml heparinizované synoviální tekutiny, transportuje se v chladu. Kultivaci kloubní tekutiny je vhodné provádět anaerobně i aerobně.

 

OSN-SZískání a stabilita vzorku pro analýzuOSN-E

 

OSN-SLátky a procesy ovlivňující systémOSN-E

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

Význam má zjištění infekční povahy kloubního onemocnění (resp. odlišení zánětlivého a degenerativního původu kloubních obtíží), diagnostika dny a chondrokalcinózy (pseudodny). Cut off hodnota pro odlišení zánětlivého a nezánětlivého kloubního onemocnění je 2000 * 106/l (senzitivita 84 %, specifičnost 84 %) nebo podíl neutrofilních leukocytů 0,75 (75 %, senzitivita 75 %, specifičnost 92 %).

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Antonín Jabor

.